Sztuka jest narzędziem komunikacji, integracji i włączenia społecznego
Od 2007 roku prowadzimy działania artystyczne wszędzie tam, gdzie jest na nie zapotrzebowanie.  Do wspólnych projektów zapraszamy najciekawszych polskich artystów, edukatorów, kuratorów sztuki i osoby ze środowisk marginalizowanych i wykluczanych z wszelkich powodów. Docieramy do małych miejscowości województwa mazowieckiego, więzień, ośrodków dla uchodźców, ośrodków wychowawczych. pracujemy z mniejszościami. 

Więzienia

W 2011 roku zaczęliśmy prowadzić readaptację kulturą, czyli edukację kulturalną i artystyczną, w więzieniu dla kobiet w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie. Prowadzimy ją do tej pory, przeważnie siłami wolontariatu. Efektem jest blog eWKratke, na którym pojawiają się teksty będące owocem naszych zajęć. Oprócz regularnej, wieloletniej pracy na Grochowie, realizujemy różne projekty w innych więzieniach w Polsce: Iławie, Grudziądzu, Potulicach, Poznaniu, Stawiszynie, Toruniu, Warszawie Białołęce.

 
 

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Od 2016 roku współpracujemy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Księży Orionistów, Młodzieżowym Ośrodkiem  Wychowawczym nr 2 i Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym nr 3 w Warszawie. Dla dziewcząt i chłopców prowadzimy zajęcia edukacji kulturalnej, artystycznej i społecznej.

Mniejszości

Głównie współpracujemy z mniejszościami kulturowymi i etnicznymi. Prowadzimy programy, w których sztuka włącza społecznie. Miksujemy sztukę współczesną z kulturami tradycyjnymi. Powstają ciekawe, często bardzo osobiste twórcze wypowiedzi.

Szkoły

W szkołach wszystkich poziomów w Warszawie i w województwie
mazowieckim prowadzimy warsztaty twórcze i edukację artystyczną. W świetlicach,
domach kultury, bibliotekach, parkach zaprzyjaźnieni artyści wprowadzają
dzieci, młodzież i nauczycieli w sztukę współczesną, zapraszają do działań
twórczych. Powstają prace z mydła, makaronu, gliny, śmieci. Są szyte,
dziergane, rzeźbione, drukowane, wielkoformatowe i mini. Uczestnicy poznają
nowe techniki plastyczne, inspirują się dziełami artystów, uczą się rozmawiać
znakami. Opowiadają o sobie przez sztukę.