Dostępność

„Dostępność” to projekt artystyczny poświęcony wolności człowieka żyjącego w niesprzyjających warunkach.

„Dostępność” to projekt artystyczny poświęcony wolności człowieka żyjącego w niesprzyjających warunkach.: więźnia, osoby unieruchomionej na wózku, osoby ociemniałej, chłopca zamkniętego w ośrodku wychowawczym, ludzi borykających się z chorobami, ograniczeniami.

W trakcie wspólnych działań artystycznych poznamy przeżycia KOGOŚ innego i zastanowimy się, jak pomóc sobie wzajem w przełamywaniu ograniczeń.

Od jesieni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie zorganizujemy cykl spotkań z osobami, które opowiedzą o swoim życiu z niepełnosprawnościami i wszyscy razem weźmiemy udział w tworzeniu rzeźby plenerowej o nazwie „Dostępność”.

W zajęciach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami ruchu (wózkowicze) i wzroku, artyści związani z Grupą Nowolipie, działacze Niewidzialnej Wystawy, osoby chore na stwardnienie rozsiane, seniorzy z Klubu Złotego Wieku, osoby korzystające z Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Owocem spotkań będzie wymiana doświadczeń, bardzo osobistych, rozwój wrażliwości na siebie na wzajem, empatii, zdobycie wiedzy na temat realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami i tworzenia przestrzeni publicznej, tak żeby była dostępna dla wszystkich.

Fizycznym rezultatem spotkań i podjętych działań będzie “Dostępność” – rzeźba z gliny, wspólna wypowiedź twórcza wszystkich uczestników spotkań. W parku – ogrodzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Barskiej 4 odbędzie się wernisaż.

Projekt „Dostępność” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Autorem logotypu projektu jest artysta Józek Gałązka

Przy realizacji projektu współpracujemy z: