Dostępność

Pierwsze zajęcia „Dostępności” poświęcone były życiu z ograniczeniami z powodu posiadania niepełnosprawności.


Do chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej 4

w Warszawie zaprosiliśmy Izę Spoalską-Rybak szefową Fundacji Kulawa Warszawa i animatora kultury, społecznika Roberta Kwaśniewskiego.

Iza opowiadała o życiu z niepełnosprawnościami, a Robert mówił o swoich doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi stwardnieniem rozsianym i poprowadził warsztaty twórcze. Metodą kolażu chłopcy tworzyli “wyspę sztuki”.

Z ogromną przyjemnością prowadziło się wczorajsze spotkanie i lekcje savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami dla chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej w Warszawie. Widać, jak młodzież się otwiera i zmienia w ciągu godziny, więc wiemy, że takie spotkania wiele dają! – Iza Sopalska Rybak, profil Fundacji Kulawa Warszawa na Facebooku.


Robert Kwaśniewski – aktywista społeczny i animator kultury zajmujący się m.in. arteterapią. Działający głównie w środowiskach osób wykluczanych społecznie m.in. z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, z ograniczoną wolnością, marginalizowanych z powodów materialnych czy socjalnych. Członek kolektywu artystycznego Grupa Nowolipie i warszawskiej grupy Gy Dziung Norbu pomagającej osobom w kryzysie bezdomności.


Izabela Sopalska-Rybak – założycielka i prezeska zarządu Fundacji Kulawa Warszawa Trenerka, działaczka społeczna, absolwentka Szkoły Liderów, Programu Liderzy PAFW. Działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dostępności architektonicznej, społecznej i proceduralnej. Od 2012 roku prowadzi portal KulawaWarszawa.pl, który w 2014 r. otrzymał nagrodę m. st. Warszawy za zasługi dla miasta. Zawodniczka Warszawskiej Drużyny Rugby na Wózkach Four Kings oraz drużyny z Hamburga.

Fot. Małgorzata Brus, na zdjęciach Izabela Sopalska-Rybak, Joanna Moleda, Robert Kwaśniewski i wychowankowie z MOW przy ul. Barskiej 4 w Warszawie.

„Dostępność” to projekt artystyczny poświęcony wolności człowieka żyjącego w niesprzyjających warunkach.: więźnia, osoby unieruchomionej na wózku, osoby ociemniałej, chłopca zamkniętego w ośrodku wychowawczym, ludzi borykających się z chorobami i innymi ograniczeniami w życiu społecznym.

W trakcie wspólnych działań artystycznych poznamy przeżycia KOGOŚ innego i zastanowimy się, jak pomóc sobie wzajem w przełamywaniu ograniczeń.

Od jesieni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie zorganizujemy cykl spotkań z osobami, które opowiedzą o swoim życiu z niepełnosprawnościami i ograniczeniami społecznymi, wszyscy razem weźmiemy udział w tworzeniu rzeźby plenerowej o nazwie „Dostępność”.

W zajęciach wezmą udział osoby z niepełnosprawnościami ruchu (wózkowicze) i wzroku, artyści związani z Grupą Nowolipie, działacze Niewidzialnej Wystawy, osoby chore na stwardnienie rozsiane, seniorzy z Klubu Złotego Wieku, osoby korzystające z Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Owocem spotkań będzie wymiana doświadczeń, bardzo osobistych, rozwój wrażliwości na siebie na wzajem, empatii, zdobycie wiedzy na temat realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami i tworzenia przestrzeni publicznej, tak żeby była dostępna dla wszystkich.

Fizycznym rezultatem spotkań i podjętych działań będzie “Dostępność” – rzeźba z gliny, wspólna wypowiedź twórcza wszystkich uczestników spotkań. W parku – ogrodzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Barskiej 4 odbędzie się wernisaż.


Projekt “Dostępność” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”


Autorem logotypu projektu jest artysta Józek Gałązka

Przy realizacji projektu współpracujemy z: