Dostępność

Projekt zrealizowany z chłopcami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej 4.


Przedstawiamy materiał audiowizualny z realizacji projektu “Dostępność”.

Artyści, działacze społeczni i chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie w trakcie kilku zajęć zastanawiali się, jak wpłynąć na otoczenie i życie społeczne, by były dostępne dla wszystkich, bez ograniczeń.

Owocem spotkań jest rzeźba “Dostępność” wystawiona w Ogrodzie w Ośrodku. Jej autorami są wszyscy uczestnicy projektu.

Zadanie “Dostępność” zostało zrealizowane w czasie pandemii, dlatego wernisaż w ogrodzie MOW-u odbywał się w skromniejszej wersji, niż planowana, publiczna. Nie było gości, wspólnych działań. Zamiast tego chłopcy wzięli udział w warsztatach artystycznych prowadzonych online przez artystkę Dorotę Podlaską.
W prezentowanym reportażu zobaczycie, co robiliśmy na zajęciach i jak wygląda “Dostępność”

„Dostępność” to projekt artystyczny poświęcony wolności człowieka żyjącego w niesprzyjających warunkach: więźnia, osoby unieruchomionej na wózku, osoby ociemniałej, chłopca zamkniętego w ośrodku wychowawczym, ludzi borykających się z chorobami i innymi ograniczeniami w życiu społecznym.

W trakcie wspólnych działań artystycznych poznaliśmy przeżycia KOGOŚ innego i zastanowiliśmy się, jak pomóc sobie wzajem w przełamywaniu ograniczeń.

Od jesieni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Księży Orionistów w Warszawie zorganizowaliśmy cykl spotkań z osobami, które opowiadału o swoim życiu z niepełnosprawnościami i ograniczeniami społecznymi. Wszyscy razem braliśmy udział w warsztatach rzeźbienia w glinie. Z naszych prac powstała rzeźba plenerowa o nazwie „Dostępność”, której nie powstydziłaby się najlepsza galeria sztuki. Opiekę nad działaniami artystycznymi sprawował Józek Gałązka. On też zaprojektował instalację, w której prezentowane są nasze prace z gliny i znak graficzny Dostępności.

W cyklu wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami ruchu (wózkowicze) i wzroku, artyści związani z Grupą Nowolipie, działacze Niewidzialnej Wystawy, osoby chore na stwardnienie rozsiane. Niestety, z powodu pandemii nie mogliśmy zaprosić seniorów z Klubu Złotego Wieku i osób korzystających z Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Owocem spotkań była wymiana doświadczeń, bardzo osobistych, rozwój wrażliwości na siebie nawzajem, empatii, zdobycie wiedzy na temat realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami i tworzenia przestrzeni publicznej, tak żeby była dostępna dla wszystkich.

“Dostępność” podziwiać można  w ogrodzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy ul. Barskiej 4. Niestety, w czasach pandemii tylko online.

Autorką zdjęć jest Małgorzata Brus i Józek Gałązka. 


Opis zdjęć

Pierwsze zajęcia „Dostępności” poświęcone były życiu z ograniczeniami z powodu posiadania niepełnosprawności. Było to wprowadzenie do tematu i poznanie się.

Do chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej 4 w Warszawie zaprosiliśmy Izę Sopalską-Rybak szefową Fundacji Kulawa Warszawa i animatora kultury, społecznika Roberta Kwaśniewskiego.

Iza opowiadała o życiu z niepełnosprawnościami, a Robert mówił o swoich doświadczenia w pracy z osobami dotkniętymi stwardnieniem rozsianym i poprowadził warsztaty twórcze. Metodą kolażu chłopcy tworzyli “wyspę sztuki”.

Z ogromną przyjemnością prowadziło się wczorajsze spotkanie i lekcje savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami dla chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów przy ul. Barskiej w Warszawie. Widać, jak młodzież się otwiera i zmienia w ciągu godziny, więc wiemy, że takie spotkania wiele dają! – Iza Sopalska Rybak (cytat jest z profilu Fundacji Kulawa Warszawa na Facebooku).

Kolejne zajęcia – performans “Widzę/nie widzę” prowadził Sebastian Grzywacz. Dobrze przygotowani chłopcy zwiedzili później Niewidzialną Wystawę i zasmakowali życia osób niewidomych.

Na następnych spotkaniach gościliśmy artystów z Grupy Nowolipie – rzeźbiliśmy w glinie prace, które po wyschnięciu i wypaleniu w pracowni artystów, zostały przez nas poszkliwione.

Pod koniec października odwiedził nas Mamadou Diouf, który opowiedział z kolei o wykluczeniu społeczno-kulturalnym osób z mniejszości etnicznych i kulturalnych, o stygmatyzacji i dyskryminacji, na które podatny jest każdy z nas. 

Wernisaż zaplanowany na koniec października nie odbył się – rzeźba “Dostępność” stanęła samotna w ogrodzie.

Dziękujemy z pomoc i wsparcie Księdzu Marcinowi Chrzęszczykowi, Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów, wychowawczyni chłopców z Barskiej dr Joannie Moledzie i chłopcom z Ośrodka: Filipowi, Miłoszowi, Michałowi, Arkowi, Michałowi, Adamowi, Adamowi, Jakubowi, Dominikowi, Damianowie, Patrykowi, Damianowi, Mateuszowi, Dawidowi, Filipowi.

Autorem logotypu projektu jest artysta Józek Gałązka

Warszawa, 2020 r.


Projekt “Dostępność” „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”


Przy realizacji projektu współpracujemy z: