Edukację kulturalną i społeczną prowadzimy w szkołach wszystkich poziomów oraz poza szkołami, wszędzie tam, gdzie jest na takie działania zapotrzebowanie. Dwa razy w tygodniu od 2011 roku mamy zajęcia w więzieniu dla kobiet na Grochowie. Prowadzimy szerokie projekty dla społeczności romskiej i młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 


Więźniowie

W więzieniach działamy od 2011 roku. Prowadzimy edukację kulturalną i społeczną na mocy porozumień z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie, Aresztem Śledczym w Warszawie Grochowie i Warszawie Białołęce. Zrealizowaliśmy setki godzin zajęć readaptacji kulturą i edukacji, włączających osoby przebywające w więzieniu w życie kulturalno-społeczne. W Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie prowadzimy program „Piszę, więc jestem”, w ramach którego przeważnie wolontariacko organizujemy spotkania dla grupy kobiet osadzonych na oddziałach zamkniętych. W ich efekcie od 2016 roku ukazuje się blog eWKratke.pl.


Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Na stałe współpracujemy z trzema warszawskimi Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi, w których od 2015 roku prowadzimy działania edukacyjne i kulturalne.

Mniejszości

Edukacja wielokulturowa w formie warsztatów lub wydarzeń kulturalno – artystycznych dla wszystkich odbiorców. Na spotkania z różnymi kulturami zapraszamy przedstawicieli wybranej mniejszości, którzy wprowadzają w swoją kulturę w formie prelekcji, prezentacji multimedialnej, wspólnego słuchania muzyki. Wydarzeniom tym towarzyszą warsztaty plastyczne, gry, interakcje zawsze dostosowane do wieku odbiorcy. Do tej pory prowadziliśmy warsztaty z kultury arabskiej, afrykańskiej, brazylijskiej, bułgarskiej, czeczeńskiej, japońskiej, libańskiej, meksykańskiej, ormiańskiej, palestyńskiej, romskiej, skandynawskiej, syryjskiej, tureckiej, tybetańskiej, żydowskiej.

Szkoły

Bardzo ważną działalnością naszej Fundacji są zajęcia z edukacji pozaformalnej, które prowadzimy od
początku naszego istnienia w przedszkolach i szkołach wszystkich poziomów w Warszawie i w
województwie mazowieckim. Są to warsztaty wielokulturowe, antydyskryminacyjne, edukacji
kulturalnej i artystycznej, projektowania uniwersalnego, nowych mediów.
Zrealizowaliśmy ponad 1000 warsztatów!