wolontariat dary rzeczowe praktyki studenckie wpłać 23 zł na działalność Fundacji Dom Kultury


Zbieramy fundusze na prowadzenie w sposób ciągły działań statutowych, w tym zajęć resocjalizacyjnych w więzieniach, edukacyjnych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i prowadzenie bloga eWKartke.pl


Nr konta: 28 1600 1462 1821 2325 1000 0001 Zamknij
o nas
Kultura, sztuka i edukacja to filary Fundacji Dom Kultury

Od 2007 roku Fundacja Dom Kultury prowadzi działalność zaangażowaną społecznie, wykorzystując
sztukę, kulturę i edukację jako narzędzie przywracające ludzi do społeczeństwa. Włącza artystów, twórców kultury, działaczy społecznych, pedagogów w działania na rzecz środowisk i osób z różnych powodów wykluczanych.
Prowadzi warsztaty artystyczne i edukacji kulturalnej dla młodzieży z ośrodków wychowawczych, więźniów, mniejszości etnicznych i kulturowych, dzieci ze środowisk z problemami, seniorów, a także wszystkich, którzy tego potrzebują. Aktywizuje kulturalnie, artystycznie, społecznie i zawodowo. Dowozi sztukę i kulturę tam, gdzie ich nie ma.

Wyrównuje szanse w powszechnym dostępie do sztuki, kultury i edukacji.

Najważniejszymi działaniami Fundacji Dom Kultury są „eWKratke” i program „Kultura na zamku”.

eWKratke to blog prowadzony przez Fundację Dom Kultury od 2014 roku. Tworzą go kobiety odbywające karę więzienia w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie. Bez dostępu do Internetu, przede wszystkim dzięki mrówczej pracy oddanych wolontariuszy z wolności. Żeby blog mógł istnieć, Fundacja dwa razy w tygodniu prowadzi dla blogerek zajęcia edukacji kulturalnej, takie okna na świat, okna na wolność.

„Kultura na zamku” to program, który jest realizowany nieprzerwanie w formie różnych podprojektów od 2011 roku w więzieniu dla kobiet w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie i efemerycznie w innych zakładach karnych w Polsce. Wspólnie z artystami, kuratorami sztuki, nauczycielami akademickimi uczelni artystycznych nasza Fundacja przeprowadziła ponad 300 warsztatów twórczych i edukacji artystycznej i kulturalnej w dziewięciu więzieniach.

Przez ponad 10 lat działalności zyskaliśmy przekonanie, że kultura i sztuka ma sprawczą moc. Oddziałuje pozytywnie na każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, statusu, wieku i sytuacji życiowej.
Kontakt
Fundacja Dom Kultury
biuro@fundacjadomkultury.pl

Konto Fundacji Dom Kultury:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
28 1600 1462 1821 2325 1000 0001
zespół
 • Zarząd
 • Rada programowa
 • Wolontariusze
Zarząd Fundacji Dom Kultury

Justyna Domasłowska Szulc, prezeska Zarządu
Z wykształcenia polonistka i teolożka, animatorka kultury, zakładała Polską Radę Chrześcijan i Żydów, działała jako wolontariuszka w wielu organizacjach pozarządowych. Była asystentką Naczelnego Rabina Polski Pinchasa Menachema Joskowicza. Jest współautorką książki o jego życiu. Prowadziła firmę eventową Biuro Królewny Piki. Od 2007 r. działa w Zarządzie Fundacji Dom Kultury. Koordynuje projekty w więzieniu dla kobiet w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów.
Odznaczona Srebrną Odznaką Ministra Sprawiedliwości za zasługi w pracy penitencjarnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie “Aktywność obywatelska” w 2015 roku.

Małgorzata Brus, wiceprezeska Zarządu
Ukończyła studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kostiumografka filmowa, animatorka kultury, fotografka, Autorka kostiumów do m.in. Doliny Issy, Siekierezady, C.K. Dezerterów, do seriali dla dzieci Panna z mokrą głową, Szaleństwa panny Ewy, Tajemnica sagali i telenoweli Złotopolscy. Laureatka konkursów fotograficznych m. in. Złota Przysłona w 2010 i 2011r. Współpracuje od 2012 r. z Fundacją Dom Kultury jako animatorka, pomysłodawczyni i koordynatorka projektów. Prowadzi więziennego bloga eWKratke. 
Jest animatorką kultury, współpracuje z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Beata Matusiak Bulak, członkini Zarządu
Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W Fundacji prowadzi działania finansowe i jest specjalistką RODO. Związana z organizacją Toastmasters International, w którym realizuje swoją pasję - przemówienia publiczne. Należy do klubu Top Careers Toastmasters, w 2017 była członkinią Zarządu Klubu – Dyrektorką ds. Administracji. 
Prywatnie i posiadaczka psów rasy rottweiler, pasjonatka sportów kynologicznych, fanka pływania i zaawansowanego fitnessu, zwłaszcza programów Les Mills.
Rada Programowa Fundacji Dom Kultury
(przyszły skład w porządku alfabetycznym, trwa rejestracja składu nowej Rady Programowej)

Agnieszka Caban– kulturoznawczyni, badaczka kultury mniejszości narodowych i etnicznych, specjalistka w zakresie wielokulturowości, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu historii, kultury Cyganów/Romów, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, i in. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne w 2014 roku). Autorka licznych artykułów, redaktorka książek i czasopism, m.in. Romowie – Przewodnik. Historia i kultura (2009), Romowie i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu (2014), Z życia Romni. Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy (2014). Autorka działu „Wielokulturowość” magazynu „Kultura Enter” (2008–2011) oraz „Kwartalnika romskiego” (2010–2015). Wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” ( 2009-2020). Kierownik oddziału Muzeum Dialogu Kultur w Muzeum Narodowym w Kielcach (2017–2019). Obecnie związana z Fundacją w Stronę Dialogu.

Tomasz Harasimowicz: terapeuta, coach, konsultant ds. uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Monar, mediator przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, w latach 2010-2017 przewodniczący Forum Dialogu Społecznego, członek Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komitetu Rewitalizacji m.st. Warszawy, rady programowej miesięcznika “Remedium”, w latach 1998-2003 radio „Radiostacja" - dziennikarz antenowy, 2015-2020 radio RDC, cotygodniowe „słowa klucze”, współinicjator „zapisu antydyskryminacyjnego”, animator strony www.pomocwarszawa.pl, autor programów profilaktycznych, terapeutycznych, szkoleniowych dla studentów, pedagogów, samorządów, służb, instytucji.


Andrzej Grzymała-Kazłowski: politolog, od ponad 20 lat związany ze środowiskiem romskim. W latach 2001 – 2010 pracował w MSWiA, był m.in współautorem rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Niezależny ekspert i badacz problematyki romskiej, fundator prywatnego Muzeum Kultury Romów Warszawie.

Katarzyna Nawrocka: pedagog specjalny, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zainteresowania badawcze koncentruje wokół przestępczości kobiet, problematyki penitencjarnej, wykonywania kary pozbawienia wolności przez kobiety oraz ich resocjalizacji. Autorka licznych artykułów, wydała monografię pt. „Ofiary losu i harpie. Kompetencje społeczne kobiet skazanych za zabójstwo”. Uczestniczy w konferencjach, seminariach oraz sympozjach naukowych. Prowadzi szkolenia dla pracowników Służby Więziennej z zakresu konstruowania programów resocjalizacyjnych i readaptacyjnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia ze skazanymi kobietami.

Leszek Wejcman: przewodniczący Rady Programowej, teolog, dziennikarz, autor filmów, copywriter. Twórca programu szkoleń komunikacyjnych lekcjapisania.pl. Pracował w Telewizji Polskiej w programie “Panorama”, w nc+ (Canal+Group). Prowadzi zajęcia blogowe eWkratke w więzieniu na Grochowie. Założyciel pisma społeczno-kulturalnego “W Kratkę”.

Katarzyna Witt: Katarzyna Witt - absolwentka Historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Literatura dziecięca i młodzieżowa wobec wyzwań nowoczesności. Od kilku lat związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie programuje działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Autorka projektu dla nastolatków "Wejdź w Muzeum". Zajmuje się edukacją architektoniczną, artystyczną i kulturoznawczą. W ostatnim czasie rozwija swoje kompetencje w ramach działań wielokulturowych, prowadząc m.in. kongresy migracyjne dla dzieci.

Anna Zajenkowska: psycholożka, kieruje Zakładem Psychologii Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Posiada tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych (Wydział Psychologii, UW), studiowała psychologię także na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ukończyła studia magisterskie w zakresie International Commerce na Uniwersytecie Korei oraz studium podyplomowym w zakresie bankowości Polskiej Akademii Nauk. Ma międzynarodowe doświadczenie w biznesie (Polska, Austria, Korea). Prowadzi warsztaty na rzecz szeroko rozumianej komunikacji międzykulturowej. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Certyfikat Analityka Grupowego. W Centrum Terapii Dialog prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową.

 

Wolontariusze (w kolejności alfabetycznej)

 

Zuzanna Brus: Studentka Dziennikarstwa na UKSW (studia magisterskie), zajmuje się mediami społecznościowymi i komunikacją w Internecie. Prowadzi popularny profil na Instagramie poświęcony modzie i makijażowi artystycznemu. Zuzjab ma ponad 12 tysięcy obserwujących.

 

Karolina Madej jest magistrantką resocjalizacji na Pedagogice Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Więziennictwo jest jej pasją. Po studiach chce podjąć pracę w więzieniu – ma rozeznanie,  jak to w realu wygląda, bo uczestniczy w zajęciach resocjalizacyjnych prowadzonych przez naszą Fundację od  końca 2019 r.

 

Sara Prekurat jest studentką pierwszego roku studiów magisterskich. Studiuje resocjalizację na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Prywatnie pasjonuje się różnymi formami arteterapii, m.in.: biblioterapią, filmoterapią oraz przede wszystkim teatroterapią, którą też realizuje na zajęciach w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie.

 

Marcin Prokop: student, stypendysta III roku Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego pasją są książki i historia. Ma bardzo dużo wiedzy, którą potrafi się dzielić. W ramach współpracy z naszą Fundacją prowadził zajęcia poświęcone historii i literaturze dla skazanych w Aresztach Śledczych Warszawie Grochowie i Białołęce.

 

Ada Szulc: uczennica liceum. Interesuje się historią sztuki, sztuką i literaturą. Uwielbia przebywać na świeżym powietrzu, jeździć konno i działać społecznie. W naszej Fundacji zajmuje się komunikacją w mediach społecznościowych. Jest też wolontariuszką w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

projekty
W ramach naszych projektów prowadzimy działania artystyczne, edukację kulturalną i społeczną: antydyskryminacyjną, obywatelską, a także przygotowującą do samodzielnego życia osoby, które opuszczają ośrodki penitencjarne i wychowawcze. Uważamy, że sztuka, kultura i edukacja są skutecznymi narzędziami włączającymi ludzi w społeczeństwo.
statut
 

KRS Fundacji Dom Kultury 0 0 0 0 2 8 8 4 9 7

STATUT FUNDACJI

Fundacja Dom Kultury

Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Fundacja pod nazwą Fundacja Dom Kultury, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Radosława Adama Guzowskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Barej-Magiera w kancelarii notarialnej przy ul. Bonifraterskiej  6 w lokalu 17  w Warszawie, w dniu 30 lipca 2007 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw kultury.

§ 7.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8.

Celami Fundacji są:

 1. budowanie wielokulturowego i wielowyznaniowego społeczeństwa otwartego
 2. pobudzanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym
 3. działania na rzecz readaptacji społecznej
 4. działania w zakresie edukacji kulturowej
 5. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych i religijnych
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 8. działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 9. działania na rzecz tolerancji, równości społecznej i demokracji
 10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 11. działalność na rzecz imigrantów i uchodźców
 12. działania na rzecz upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz równych praw kobiet i mężczyzn
 13. działania wspierające rodziny
 14. działania na rzecz praw i wychowania dzieci
 15. działania na rzecz godnej starości
 16. działania w zakresie ekologii i na rzecz opieki nad zwierzętami
 17. działania propagujące zdrowy i aktywny styl życia, wolny od uzależnień
 18. działania propagujące kulturę fizyczną
 19. przeciwdziałania patologiom społecznym
 20. działania na rzecz rozwiązywania konfliktów bez przemocy i mediacyjne
 21. promocja i organizacja wolontariatu
 22. działalność charytatywna
 23. prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
 2. organizowanie wydarzeń edukacyjno-kulturalnych
 3. organizowanie wykładów, warsztatów, szkoleń, zajęć zbieżnych z celem Fundacji
 4. zorganizowanie stacjonarnego domu kultury prowadzącego cykliczne zajęcia dla młodzieży, dzieci, seniorów i rodzin
 5. zorganizowanie klubo-kawiarni prowadzącej działalność artystyczno-kulturalno-edukacyjną
 6. zorganizowanie punktów pomocowych dla osób opuszczających jednostki penitencjarne
 7. organizowanie cyklicznych zajęć dla młodzieży, dzieci, seniorów i rodzin prowadzonych w ramach działalności Fundacji w różnych ośrodkach artystycznych, oświatowych i kulturalnych
 8. organizowanie cyklicznych zajęć dla młodzieży, dzieci, seniorów i rodzin prowadzonych w ramach działalności Fundacji w domach dziecka, więzieniach, szpitalach, zakładach poprawczych, ośrodkach dla uchodźców i innych placówkach wsparcia, opieki i pomocy społecznej
 9. współpracę z mniejszościami społecznymi i religijnymi
 10. współpracę z organizacjami społecznymi
 11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, których działalność jest zbieżna z działalnością statutową Fundacji
 12. wspieranie innych organizacji pozarządowych, których działalność jest zbieżna z działalnością statutową Fundacji
 13. wspieranie twórców i sztuki oraz menedżerów kultury
 14. wspieranie akcji propagujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień
 15. organizowanie akcji edukacyjnych na rzecz praw kobiet, dzieci i rodziny oraz ekologii,
 16. zapisywanie i archiwizowanie wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych na nośnikach audio i wideo
 17. tworzenie archiwum dokumentującego twórczość artystyczną i kulturalną
 18. rozwijanie własnej działalności artystycznej
 19. organizowanie akcji charytatywnych
 20. realizacja projektów w zakresie celów statutowych
 21. powyższe działania realizowane będą jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego i odpłatna działalność pożytku publicznego.

§ 10.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i przychody Fundacji

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (jednego tysiąca złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 12.

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów

2. dotacji i subwencji oraz grantów

3. zbiórek, aukcji publicznych i imprez publicznych

4. majątku Fundacji

5. odsetek bankowych

6. lokat długoterminowych

7. działalności nieodpłatnej

8. działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 13.

1. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

4. Wszelkie przychody z działalności Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.

Władze Fundacji

§ 14.

1. Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji

b) Zarząd Fundacji

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji

§ 15.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech lub więcej osób.

3. W skład pierwszej Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzi Fundator. Fundator nie musi wejść w kolejne składy Rady Fundacji.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, wykluczenia lub śmierci członka Rady.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, na czas pełnienia funkcji.

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16.

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 17.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji w sprawie połączenia z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji w sprawie połączenia z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 18.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 19.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje swą decyzją Rada.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

6. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji mogą być wynagradzani są przez Radę Fundacji.

§ 20.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych

 b. uchwalanie regulaminów

 c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji

 d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji

 e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów

 f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji

 g. występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach kolegialnie, w formie uchwał.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

7. Zarząd może powołać jako ciało doradcze Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 21.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu.

Zmiana Statutu

§ 22.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji jednogłośnie, za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 23.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 25.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 26.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 27.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach

projekty archiwalne
Fundacja Dom Kultury działa od 2007 roku.
Linki obok prowadzą do archiwalnych stron WWW, 
na których wytrwali szukacze mogą znaleźć opisy naszych niemal wszystkich działań.