wolontariat dary rzeczowe praktyki studenckie wpłać 23 zł na działalność Fundacji Dom Kultury


Zbieramy fundusze na prowadzenie w sposób ciągły działań statutowych, w tym zajęć resocjalizacyjnych w więzieniach, edukacyjnych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i prowadzenie bloga eWKartke.pl


Nr konta: 28 1600 1462 1821 2325 1000 0001 Zamknij
o nas
Kultura, sztuka i edukacja to filary Fundacji Dom Kultury

Od 2007 roku Fundacja Dom Kultury prowadzi działalność zaangażowaną społecznie, wykorzystując
sztukę, kulturę i edukację jako narzędzie przywracające ludzi do społeczeństwa. Włącza artystów, twórców kultury, działaczy społecznych, pedagogów w działania na rzecz środowisk i osób z różnych powodów wykluczanych.
Prowadzi warsztaty artystyczne i edukacji kulturalnej dla młodzieży z ośrodków wychowawczych, więźniów, mniejszości etnicznych i kulturowych, dzieci ze środowisk z problemami, seniorów, a także wszystkich, którzy tego potrzebują. Aktywizuje kulturalnie, artystycznie, społecznie i zawodowo. Dowozi sztukę i kulturę tam, gdzie ich nie ma.

Wyrównuje szanse w powszechnym dostępie do sztuki, kultury i edukacji.

Najważniejszymi działaniami Fundacji Dom Kultury są „eWKratke” i program „Kultura na zamku”.

eWKratke to blog prowadzony przez Fundację Dom Kultury od 2014 roku. Tworzą go kobiety odbywające karę więzienia w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie. Bez dostępu do Internetu, przede wszystkim dzięki mrówczej pracy oddanych wolontariuszy z wolności. Żeby blog mógł istnieć, Fundacja dwa razy w tygodniu prowadzi dla blogerek zajęcia edukacji kulturalnej, takie okna na świat, okna na wolność.

„Kultura na zamku” to program, który jest realizowany nieprzerwanie w formie różnych podprojektów od 2011 roku w więzieniu dla kobiet w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie i efemerycznie w innych zakładach karnych w Polsce. Wspólnie z artystami, kuratorami sztuki, nauczycielami akademickimi uczelni artystycznych nasza Fundacja przeprowadziła ponad 300 warsztatów twórczych i edukacji artystycznej i kulturalnej w dziewięciu więzieniach.

Przez ponad 10 lat działalności zyskaliśmy przekonanie, że kultura i sztuka ma sprawczą moc. Oddziałuje pozytywnie na każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, statusu, wieku i sytuacji życiowej.
Kontakt
Fundacja Dom Kultury
biuro@fundacjadomkultury.pl

Konto Fundacji Dom Kultury:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
28 1600 1462 1821 2325 1000 0001
zespół
  • Zarząd
  • Rada programowa
  • Wolontariusze i współpracownicy
Zarząd Fundacji Dom Kultury

Justyna Domasłowska Szulc, prezeska Zarządu
Z wykształcenia polonistka i teolożka, animatorka kultury, zakładała Polską Radę Chrześcijan i Żydów, działała jako wolontariuszka w wielu organizacjach pozarządowych. Była asystentką Naczelnego Rabina Polski Pinchasa Menachema Joskowicza. Jest współautorką książki o jego życiu. Prowadziła firmę eventową Biuro Królewny Piki. Od 2007 r. działa w Zarządzie Fundacji Dom Kultury. Koordynuje projekty w więzieniu dla kobiet w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów.
Odznaczona Srebrną Odznaką Ministra Sprawiedliwości za zasługi w pracy penitencjarnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie “Aktywność obywatelska” w 2015 roku.

Małgorzata Brus, wiceprezeska Zarządu
Ukończyła studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kostiumografka filmowa, animatorka kultury, fotografka, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Autorka kostiumów do m.in. Doliny Issy, Siekierezady, C.K. Dezerterów, do seriali dla dzieci Panna z mokrą głową, Szaleństwa panny Ewy, Tajemnica sagali i telenoweli Złotopolscy. Laureatka konkursów fotograficznych m. in. Złota Przysłona w 2010 i 2011r. Współpracuje od 2012 r. z Fundacją Dom Kultury jako animatorka, pomysłodawczyni i koordynatorka projektów. Prowadzi więziennego bloga eWKratke. 
Jest animatorką kultury, współpracuje z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Otrzymała stypendium kulturalne Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.
Beata Matusiak Bulak, członkini Zarządu
Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. W Fundacji prowadzi działania finansowe i jest specjalistką RODO. Związana z organizacją Toastmasters International, w którym realizuje swoją pasję - przemówienia publiczne. Należy do klubu Top Careers Toastmasters, w 2017 była członkinią Zarządu Klubu – Dyrektorką ds. Administracji. 
Rada Programowa Fundacji Dom Kultury
porządek alfabetyczny

Agnieszka Caban: kulturoznawczyni, badaczka kultury mniejszości narodowych i etnicznych, specjalistka w zakresie wielokulturowości, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu historii, kultury Cyganów/Romów, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, i in. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne w 2014 roku). Autorka licznych artykułów, redaktorka książek i czasopism, m.in. Romowie – Przewodnik. Historia i kultura (2009), Romowie i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu (2014), Z życia Romni. Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy (2014). Autorka działu „Wielokulturowość” magazynu „Kultura Enter” (2008–2011) oraz „Kwartalnika romskiego” (2010–2015). Wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” ( 2009-2020). Kierownik oddziału Muzeum Dialogu Kultur w Muzeum Narodowym w Kielcach (2017–2019). Obecnie związana z Fundacją w Stronę Dialogu.

Tomasz Harasimowicz: terapeuta, coach, konsultant ds. uzależnień. Jest kierownikiem Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Monar i mediatorem przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. W latach 2010-2017 był przewodniczącym Forum Dialogu Społecznego. Jest członkiem Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komitetu Rewitalizacji m.st. Warszawy, rady programowej miesięcznika “Remedium”. Był dziennikarzem radiowym w „Radiostacji"  i RDC. Jest współinicjatorem „zapisu antydyskryminacyjnego”, moderatorem strony www.pomocwarszawa.pl, autorem programów profilaktycznych, terapeutycznych, szkoleniowych dla studentów, pedagogów, samorządów, służb, instytucji.


Andrzej Grzymała-Kazłowski: politolog, od ponad 20 lat związany ze środowiskiem romskim. W latach 2001 – 2010 pracował w MSWiA, był m.in współautorem rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Niezależny ekspert i badacz problematyki romskiej, fundator prywatnego Muzeum Kultury Romów Warszawie.

Katarzyna Nawrocka: pedagog specjalny, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół przestępczości kobiet, problematyki penitencjarnej, wykonywania kary pozbawienia wolności przez kobiety oraz ich resocjalizacji. Autorka licznych artykułów, wydała monografię pt. „Ofiary losu i harpie. Kompetencje społeczne kobiet skazanych za zabójstwo”. Uczestniczy w konferencjach, seminariach oraz sympozjach naukowych. Prowadzi szkolenia dla pracowników Służby Więziennej z zakresu konstruowania programów resocjalizacyjnych i readaptacyjnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia ze skazanymi kobietami.

Leszek Wejcman: przewodniczący Rady Programowej, teolog, dziennikarz, autor filmów, copywriter. Twórca programu szkoleń komunikacyjnych lekcjapisania.pl. Pracował w Telewizji Polskiej w programie “Panorama”, w nc+ (Canal+Group). Prowadzi zajęcia blogowe eWkratke w więzieniu na Grochowie. Założyciel pisma społeczno-kulturalnego “W Kratkę”.

Katarzyna Witt: absolwentka Historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Literatura dziecięca i młodzieżowa wobec wyzwań nowoczesności. Od kilku lat związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie programuje działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Autorka projektu dla nastolatków "Wejdź w Muzeum". Zajmuje się edukacją architektoniczną, artystyczną i kulturoznawczą. W ostatnim czasie rozwija swoje kompetencje w ramach działań wielokulturowych, prowadząc m.in. kongresy migracyjne dla dzieci.

Anna Zajenkowska: psycholożka, kieruje Zakładem Psychologii Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Posiada tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych (Wydział Psychologii, UW), studiowała psychologię także na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ukończyła studia magisterskie w zakresie International Commerce na Uniwersytecie Korei oraz studium podyplomowym w zakresie bankowości Polskiej Akademii Nauk. Ma międzynarodowe doświadczenie w biznesie (Polska, Austria, Korea). Prowadzi warsztaty na rzecz szeroko rozumianej komunikacji międzykulturowej. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Certyfikat Analityka Grupowego. W Centrum Terapii Dialog prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową.

 

Wolontariusze (w kolejności alfabetycznej)

 

Zuzanna Brus: absolwentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zajmuje się mediami społecznościowymi i komunikacją w Internecie. Odbyła staż w dziale marketingu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i pracowała w Fundacji GPW jako koordynator ds. social mediów. Obecnie pracuje jako specjalista ds. social mediów w wielu fundacjach i instytutach. Prowadzi popularny profil na Instagramie poświęcony modzie i makijażowi artystycznemu: Zuzjab ma 12 tysięcy obserwujących.


Wioleta Kryńska: studentka ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna, specjalność z pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ogromna miłośniczka zwierząt. Po ukończeniu studiów planuje kształcić się w kierunku felinoterapii, by powiązać wykształcenie pedagogiczne z pasją do kotów. Aktywna fizycznie wegetarianka. Wolontariuszka w FDK od września 2021 r.

 

Sara Prekurat: absolwentka resocjalizacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Związana z Fundacją jako wolontariuszka od 2020 r. Bierze udział w pracach redakcyjnych w ramach bloga eWKratke.pl, pracach organizacyjnych i koncepcyjnych. Prowadzi projekty, prezentacje oraz elementy zajęć w więzieniu, administruje postami na blogu oraz jest sekretarzem redakcji eWKratke.pl. Prywatnie pracuje jako wychowawczyni w świetlicy szkolnej. Kocha teatr i improwizację i ma nadzieję w przyszłości połączyć tę pasję z kierunkiem studiów.

 

Marcin Prokop: absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Administracja. Oba kierunki ukończył z wyróżnieniem i kilkoma stypendiami. Pracuje jako specjalista ds. inwestycji w firmie Up-Telecom. Pasjonat historii, geografii i podróży, który potrafi we właściwy, wartościowy oraz interesujący sposób przekazać wiedzę. W ramach współpracy z naszą Fundacją wielokrotnie prowadził projekty poświęcone tematyce swoich zainteresowań dla osób odbywających karę więzienia w Aresztach Śledczych Warszawie Grochowie, Służewcu i Białołęce.

 

Ada Szulc: studentka Studiów Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się kulturą Dalekiego i Środkowego Wschodu. Jej pasją są działania społeczne i nauka języków obcych. W naszej Fundacji zajmuje się komunikacją w mediach społecznościowych.

 

Zosia Szulc: absolwentka ochrony środowiska na Birkbeck, University of London (MSc Environment and Sustainability) oraz fotografii London South Bank University (BA (Hons) Digital Photography). Pasjonuje ją badanie i rozwiązywanie problemów środowiskowych i społecznych. Chce przyczynić się do znalezienia i wdrażania zrównoważonych rozwiązań i stylów życia. Z Fundacją współpracuje od 10 lat, współrealizując różne projekty, m.in. warsztaty twórcze w więzieniu dla kobiet w Warszawie Grochowie oraz warszawskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Prowadzi działania komunikacyjne w social mediach Fundacji, w tym profil E-DROM.PL, Portalu Kultury Romów.

 

 

projekty
W ramach naszych projektów prowadzimy działania artystyczne, edukację kulturalną i społeczną: antydyskryminacyjną, obywatelską, a także przygotowującą do samodzielnego życia osoby, które opuszczają ośrodki penitencjarne i wychowawcze. Uważamy, że sztuka, kultura i edukacja są skutecznymi narzędziami włączającymi ludzi w społeczeństwo.
statut
 

Statut Fundacji Dom Kultury

KRS Fundacji Dom Kultury 0 0 0 0 2 8 8 4 9 7

projekty archiwalne
Fundacja Dom Kultury działa od 2007 roku.
Linki obok prowadzą do archiwalnych stron WWW, 
na których wytrwali szukacze mogą znaleźć opisy naszych niemal wszystkich działań.