Sprawozdanie merytoryczne za 2019

Warszawa, 3 sierpnia 2020 r.

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Fundacji Dom Kultury za 2019 rok

 

W 2019 roku Fundacja Dom Kultury zrealizowała projekty:

 

 

  • Znaki człowieka: cykl 7 warsztatów z podstaw komunikacji wizualnej prowadzony w świetlicach warszawskich szkół podstawowych. Zadanie dofinansowano ze środków m.st. Warszawy. Kontynuacja z 2018 r.
  • Projektowanie uniwersalne: cykl 7 warsztatów z projektowania uniwersalnego prowadzony na świetlicach warszawskich szkół podstawowych. Zadanie dofinansowano ze środków m.st. Warszawy. Kontynuowane z 2018 r.
  • MUZEUM KULTURY ROMÓW W WARSZAWIE – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz przygotowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów. Działalność domeny romuzeum.pl: opracowanie, digitalizacja i udostępnienie 300 obiektów ikonograficznychz kultury romskiej, opracowanie i uzupełnienie katalogu bibliotecznego o minimum 80 pozycji prywatnej kolekcji cyganaliów Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego. Zadanie zrealizowane zostało dzięki sfinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
  • Promocja czytelnictwa w więzieniach: cykl zajęć edukacji historycznej i promujących czytelnictwo w dwóch warszawskich więzieniach: w Aresztach Śledczych Warszawie Białołęce i Służewcu. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Funduszu Promocji Kultury.
  • Medale w więzieniach: to program edukacji artystycznej i patriotycznej, zrealizowany w koalicji z innymi organizacjami pozarządowymi w dwóch więzieniach dla mężczyzn. Do współpracy zaprosiliśmy Fundację „Ad Solis”, Fundację „Forma” i Fundację „Grupa Nowolipie – Uskrzydleni”. Każda organizacja zrealizowała zajęcia innego typu, a wszystkie składają się na podsumowanie stu lat niepodległości Polski, specjalnie przygotowane dla panów w więzieniach. Podsumowaniem zajęć były zajęcia medalierstwa, w trakcie których uczestnicy zaprojektowali i wyrzeźbili okolicznościowe medale. Artyści z Grupy Nowolipie je wypalili i oszkliwili według instrukcji autorów.

Projekt „Medale w więzieniach” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

  • Hip-hopo Romano: celem tego projektu było nagranie tradycyjnego utworu romskiego i wideoklipu w hip-hopowej aranżacji. W kilkunastu warsztatach edukacji kulturalnej i muzycznej wzięło udział dziesięcioro młodych Romów, którzy zarapowali w romani i po polsku piosenkę „Mekh mna daje”, utworzyli animację i zatańczyli hip-hop do swojej piosenki. Powstał wideoklip opublikowany w Sieci. Uczestnicy naszego projektu to podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe w Warszawie, młodzież w wieku 12 – 16 lat, chłopcy i dziewczęta. Zadanie publiczne “Romano Hip-hopo” jest sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.