W Kratkę

W Kratkę IV

Aut. Dorota Podlaska

„W Kratkę” to magazyn społeczno-artystyczny, tworzony przez kobiety odbywające karę więzienia w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie i polskie artystki i artystów.

Redakcja „W Kratkę” jest niezwykła, na wskroś murów, ogrodzeń, ścian, łączy w dialogu osoby, które na wolności mogłyby się nie spotkać. A we „W Kratkę” tworzą zespół, opowiadają pisaniem i malowaniem o swoim świecie, stając się zmysłami czytelników.

Środki na realizację projektu – wydanie czwartego numeru magazynu otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Czasopisma. Wydawało się, że ograniczenia wynikające z pandemii uniemożliwią realizację tego projektu. Ale dzięki otwartemu i nowoczesnemu podejściu Służby Więziennej praca przy tworzeniu pisma „W Kratkę” stała się działaniem prekursorskim: spotkania redakcji prowadzone są w więzieniu online!

Redaktorką naczelną w więzieniu jest Pełnoletnia, organizatorką zajęć ppor Ewa Smolińska – wychowawczyni kulturalno-oświatowa. Redaktorem naczelnym na wolności jest dziennikarz i reżyser Leszek Wejcman, a dyrektorką artystyczną malarka Dorota Podlaska. Resztę zespołu tworzymy my, dziewczyny z więzienia i pracownicy Fundacji Dom Kultury.

Wydanie czwartego numeru „W Kratkę” już na jesieni 2020 r. Pismo ukaże się w wersji drukowanej i rozesłane zostanie do wszystkich więzień w Polsce. Jego wersja cyfrowa dostępna będzie w Internecie na stronie: http://fundacjadomkultury.pl/w-kratke/.

Redakcja W Kratkę – spotkanie online

Projekt „W Kratkę” dofinansowano ze środków ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Pismo społeczno-kulturalne tworzone przez kobiety odbywające karę więzienia w areszcie Śledczym na Grochowie i środowisko artystyczne. To bardziej proces niż więzienna gazetka. Proces, w którym chodzi o odwagę, przełamywanie siebie, szczerość, podzielenie się bólem, tęsknotą, nadziejami, radościami. Proces, który jest komunikacją i prowadzi do resocjalizacji. „W Kratkę” powstało jako efekt uboczny wielu projektów prowadzonych przez naszą Fundację w tym więzieniu. Redaktorem naczelnym na wolności jest Leszek Wejcman, prowadzący dla osadzonych program Lekcja pisania. Redaktorką naczelną w więzieniu jest Monika. Autorką szaty graficznej jest Magdalena Byczewska. Swoich prac użycza wielu artystów, m.in. Paweł Althamer, Justyna Kabala, Dobrawa Borkała, Małgorzata Brus, Eliza Proszczuk. Wszystkie teksty i niektóre elementy graficzne tworzą osadzone. „W Kratkę” nie ma mecenatu instytucji, hojnego sponsora ani przyznanego grantu. Wszystkie osoby zaangażowane w powstawanie pisma pracują bez honorariów. Pierwszy jego numer pojawił się 8 marca 2013 roku. Impreza promocyjna odbyła się w Cafe Kulturalna. „W Kratkę” miało być kwartalnikiem. Jest nieregularnikiem. Do tej pory ukazały się trzy jego numery.

W Kratkę