W Kratkę

Pismo społeczno-kulturalne tworzone przez kobiety odbywające karę więzienia w areszcie Śledczym na Grochowie i środowisko artystyczne. To bardziej proces niż więzienna gazetka. Proces, w którym chodzi o odwagę, przełamywanie siebie, szczerość, podzielenie się bólem, tęsknotą, nadziejami, radościami. Proces, który jest komunikacją i prowadzi do resocjalizacji. „W Kratkę” powstało jako efekt uboczny wielu projektów prowadzonych przez naszą Fundację w tym więzieniu. Redaktorem naczelnym na wolności jest Leszek Wejcman, prowadzący dla osadzonych program Lekcja pisania. Redaktorką naczelną w więzieniu jest Monika. Autorką szaty graficznej jest Magdalena Byczewska. Swoich prac użycza wielu artystów, m.in. Paweł Althamer, Justyna Kabala, Dobrawa Borkała, Małgorzata Brus, Eliza Proszczuk. Wszystkie teksty i niektóre elementy graficzne tworzą osadzone. „W Kratkę” nie ma mecenatu instytucji, hojnego sponsora ani przyznanego grantu. Wszystkie osoby zaangażowane w powstawanie pisma pracują bez honorariów. Pierwszy jego numer pojawił się 8 marca 2013 roku. Impreza promocyjna odbyła się w Cafe Kulturalna. „W Kratkę” miało być kwartalnikiem. Jest nieregularnikiem. Do tej pory ukazały się trzy jego numery.

W Kratkę