Dom dostępny


Autor: Józek Gałązka

W ramach tego projektu mieszkańcy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w Warszawie razem z zaproszonymi gośćmi, artystkami, artystami, działaczami i działaczkami dostępności zaprojektowali swój dom – przestrzeń przyjazną dla wszystkich.
Po serii zajęć poświęconych życiu z ograniczeniami z różnych powodów powstała makieta domu – według reguł projektowania uniwersalnego i sztuki. Zajęcia twórcze poprowadzili artyści Michał Slezkin i Józek Gałązka, który jest też autorem logotypu projektu.

Przy projekcie nasza Fundacja Dom Kultury współpracowała m.in. z Niewidzialną Wystawą, Fundacją Kulawa Warszawa, Fundacją Kultury Bez Barier i oczywiście z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym. Zajęcia z dostępności prowadzili: Ola Petrus, Małgorzata Szumowska i Sebastian Grzywacz, Alaksandra Szorc, Iza Sopalska-Rubak.

 

Poniżej zamieszczamy materiał wideo, w którym autorzy makiety opowiadają Wam o niej, zdjęcia z warsztatów autorstwa Małgorzaty Brus i grafikę ilustrującą projekt również jej autorstwa.

 

Zadanie „Zajęcia z dostępności dla chłopców w MOW-ie” zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 Autorka: Małgorzata BrusDofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.