Szkoły – wpis główny edukacja

Bardzo ważną działalnością naszej Fundacji są zajęcia z edukacji pozaformalnej, które prowadzimy od
początku naszego istnienia w przedszkolach i szkołach wszystkich poziomów w Warszawie i w
województwie mazowieckim. Są to warsztaty wielokulturowe, antydyskryminacyjne, edukacji
kulturalnej i artystycznej, projektowania uniwersalnego, nowych mediów.
Zrealizowaliśmy ponad 1000 warsztatów!