Erasmus+ Edukacja dorosłych


Erasmus +

Edukacja dorosłych


Edukatorki z naszej Fundacji Dom Kultury wezmą udział w intensywnym kursie języka angielskiego w szkole Maltalingua w St. Julians na Malcie dofinansowany z programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych, Akcja 122 (konkurs 2023), projekty krótkoterminowe.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim edukatorek z Fundacji Dom Kultury ma na celu przygotowanie skutecznych narzędzi, które przydadzą się do działań partnerskich z organizacjami w Europie. Na celu mamy utworzenie nowych programów nieformalnej edukacji osób odbywających karę więzienia we współpracy z partnerami z zagranicy.

Odbiorcami naszych programów edukacyjnych w więzieniu są przede wszystkim dorosłe kobiet, w wieku od 21 – 70 lat, odbywające karę więzienia na oddziałach zamkniętych w Areszcie Śledczym Warszawie – Grochowie i w innych więzieniach w Polsce.

Naszym największym wyzwaniem jest zdobycie partnerów z zagranicy i realizacja projektów międzynarodowych we współpracy z organizacjami z innych państw, szczególnie tymi, które posiadają większe doświadczenia w edukacji osób skazanych. Chcemy zdobyć wiedzę od organizacji, które są prekursorami w dziedzinie resocjalizacji edukacją i kulturą, wymienić się doświadczeniami i wypracować nowe metody pracy z osobami skazanymi, które przełożą się na nowe programy edukacyjne prowadzone przez nas w więzieniach.

Programy te nakierowane na człowieka, jego prawa, wszechstronny rozwój, wzmacnianie kompetencji społecznych, w tym samorzecznictwa, mają się przyczynić do wzrostu readaptacji społecznej osadzonych i przygotowania ich do wyjścia na wolność, tak aby mogli sprawnie funkcjonować w społeczeństwie, w granicach prawa. Do zdobycia partnerów, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów konieczne jest sprawne posługiwanie się językiem angielskim. A więc jedziemy!

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Unia Europejska ani podmioty udzielające dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.