Razem Kamionek – Kopavogur

To był cykl warsztatów artystycznych i z nowych technologii, w których wzięły udział dzieciaki z warszawskiego osiedla Kamionek i uczniowie integracyjnych klas szkoły podstawowej w Kopavogur na Islandii.

W pierwszej fazie dzieci przygotowały platformę internetową, na której publikowały materiały o sobie, by móc się tą drogą wzajemnie poznać. Uczestniczyły w warsztatach artystycznych, które przygotowywały je do spotkania w realu w Warszawie.

Na początku maja 2015 dzieci z Kopavogur przyjechały do Warszawy. Przez tydzień spędzały razem czas, uczestnicząc w warsztatach artystycznych prowadzonych w pracowniach warszawskich artystów, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i w przestrzeni miasta. Tworzyły, zwiedzały i bawiły się.

Po wyjeździe grupy islandzkiej, dzieci z Kamionka dalej pracowały pod okiem artystów. Ich prace pokazaliśmy na wystawie zorganizowanej na jesieni 2015 roku w warszawskiej galerii lokal_30.

Projekt „Razem: Kamionek – Kopavogur” realizowany był w partnerstwie z Alfholsskoli (Szkole na Wzgórzu Elfów) z Kopavogur. Wzięli w nim udział artyści polscy i islandzcy, wychowawcy podwórkowi, kuratorzy sztuki.

Warsztaty prowadzili artyści z grupy Reaktor – Laboratorium Rzeźby, a także Paweł Althamer, Snorri Asmundsson, Sebastian Krok, Aga Schroeder, Joasia Świerczyńska, Artur Żmijewski.

Dzieci pracowały w pracowniach artystów i w przestrzeni miasta. Kuratorem wystawy był Marek Goździewski.

Projekt był dofinansowany w ramach programu Obywatele dla demokracji z Funduszy EOG, a także ze środków m.st. Warszawy.

Razem: Kamionek – Kopavogur