Fun Mat, czyli korki z funkcji

 

Fun Mat to matematyczny projekt naszej Fundacji, który prowadziliśmy w trzech warszawskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Jego celem było podniesienie matematycznych kompetencji uczestników, przede wszystkim w zakresie funkcji.

Korepetycje z podstaw funkcji matematycznych połączone z grą podobną do Twistera na specjalnie zaprojektowanej macie, czyli Fun Mat, nauka i zabawa w jednym, zakończony został międzyośrodkowym turniejem, w którym zmierzyli się i sprawdzili wiedzę wychowankowie wszystkich ośrodków objętych projektem.

Zajęcia prowadził Piotr Jenczyk, magistrant Wydziału Mechatroniki na Politechnice Warszawskiej, nasz matematyczny wolontariusz. Jest on też autorem koncepcji projektu.

Projekt był sfinansowany ze środków Fundacji mBanku w ramach programu „mPotęga” oraz dofinasowany ze środków m.st. Warszawy – Biura Edukacji.