Zbiór dobrych praktyk blogowych

 Zbiór „dobrych praktyk”, czyli nasze doświadczenia w readaptacji społecznej kulturą na przykładzie bloga eWKratke. Blog eWKratke jest najbardziej czytelnym „produktem” pracy z osobami wykluczonymi, marginalizowanymi w obszarze kultury, sztuki, edukacji prowadzonej przez Fundację Dom Kultury.

eWkratke tworzą kobiety odbywające karę więzienia w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie. Piszą posty, odpowiadają na komentarze czytelników. Czyli tak jak w przypadku każdego bloga. Jednak eWKratke jest innym blogiem.

eWKratke jest jednym takim blogiem

Po pierwsze, dlatego żeby powstał, muszą mu towarzyszyć zajęcia najszerzej pojętej edukacji kulturalnej, artystycznej, społecznej. Prowadzimy je regularnie dwa razy w tygodniu od czterech lat. Są to cykle warsztatów pisania, redakcyjnych, twórczych, wykłady o kulturze i sztuce, spotkania – rozmowy z ludźmi, którzy przyszli podzielić się swoją pasją czy warsztaty umiejętności społecznych. Dzięki tym zajęciom blogerki poszerzają horyzonty, zdobywają wiedzę, dyskutują, a w rezultacie piszą posty. Do prowadzenia zajęć zapraszamy profesjonalistów i pasjonatów różnych dziedzin. Na stałe eWKratke się opiekują trzy osoby. Małgorzata Brus, artystka, która jest moderatorką i osobą zarządzającą blogiem, a także autorką zdjęć i szaty graficznej. Michał Engelhardt, dziennikarz, który spina zawartość merytoryczną postów oraz Justyna Domasłowska Szulc odpowiedzialna za harmonogram i ciągłość zajęć. Blog powstał cztery lata temu dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa które pomogło nam działać przez dwa lata. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowania z Fundacji PZU i Fundacji PGE. Mimo to, w ogromnej większości pracujemy na zasadach wolontariatu. Podstawą sukcesu jest działanie długoterminowe i regularne. Praca z doskoku nie przynosi rezultatów.

Po drugie, blog jest nietypowy, ponieważ skład grupy blogerskiej się zmienia. Rotacja spowodowana jest przeniesieniami do innych zakładów karnych, podjęciem przez skazane pracy na terenie jednostki czy wyjściem na wolność… Na szczęście zawsze w grupie pozostają liderki, dzięki którym zachowujemy ciągłość pracy.

Po trzecie, eWKratke jest naprawdę wyjątkowa, ponieważ powstaje bez dostępu do Internetu! W więzieniu nie ma Internetu. Zajęcia prowadzimy na przyniesionych, przygotowanych materiałach. Dziewczyny piszą posty i odpowiedzi na komentarze czytelników ręcznie. My je przepisujemy. Małgorzata publikuje na blogu. Następnie dwa razy w tygodniu drukujemy komentarze i zanosimy je na zajęcia w więzieniu. Dziewczyny czytają i odpisują. Nie zawsze od razu. Czasami biorą je do celi i przynoszą dopiero za pewien czas. Taka jest niewymuszana dynamika tego bloga, taka jego specyfika.

Od kuchni Zespół redakcyjny prowadzi też rodzaj cenzury i moderuje wpisy. Na zajęciach omawiamy przyszłe posty, a kiedy już powstaną, staramy się w nie jak najmniej ingerować. Jeśli spotykamy się ze spamem i mową nienawiści w komentarzach – usuwamy je, w zgodzie z naszym regulaminem. Przy tworzeniu bloga blisko współpracujemy z funkcjonariuszami Służby Więziennej, w których mamy wielkie wsparcie. Dzięki wychowawczyni kulturalno-oświatowej, Ewie Smolińskiej, po prostu wszystko dzieje się.

W materiałach publikowanych na tej stronie pokazujemy Wam poszczególne działania, sylwetki prowadzących, ich refleksje, pomysły – wszystko w związku z naszą „więzienną blogosferą”. Możecie z nich korzystać, ponieważ wszystko objęte jest licencją CC 3.0 Polska. Zapraszamy też do współpracy.