Krytyczny Klub Czytelniczy

Fot. Małgorzata Brus

We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku zorganizowaliśmy cykl spotkań z autorami ciekawych książek, krytycznych w stosunku do zastanej rzeczywistości. Gościliśmy Mamadu Diufa autora „Małej książki o rasizmie”, Lidkę Ostałowską ze zbiorem reportaży „Cygan to cygan”, Magdę Kicińską z książką „Pani Stefa”, Karolinę Domagalską z „Nie przeproszę, że urodziłam” oraz Kingę Dunin z wykładem inaugurującym cały cykl pt. „Co nas pociąga w 50 twarzach Grey’a”.

W pięciu spotkaniach poświęconych literaturze i najbardziej poruszającym zjawiskom życia społecznego wzięli udział mieszkańcy Płońska związani z Biblioteką, w tym uczniowie płońskich liceów, którzy byli aktywnymi uczestnikami dyskusji.

Dziękujemy dyrektorce MBP im. Henryka Sienkiewicza, Bożenie Kaliściak, za organizację spotkań, pomoc w promocji i naborze.

Projekt „Krytyczny Klub Czytelniczy” zrealizowaliśmy w 2015 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.