Warsztat kaligraficzny dla dzieci

Jak piszesz, tak cię widzą, czyli kaligrafia w szkołach

Sztuka pięknego pisania powróciła na chwilę do świetlic dziesięciu szkół podstawowych na Bemowie.

W ramach zajęć świetlicowych artystka i animatorka Małgorzata Brus wprowadzała dzieci w kaligrafię. W trakcie jednego warsztatu nie sposób nauczyć nikogo tej umiejętności, ale można zachęcić do starań o piękne pismo, do ćwiczeń kaligraficznych.

Dzieci bazgrzą jak przysłowiowa kura pazurem, oczywiście nie wszystkie, ale niestety większość. Na spotkaniu z kaligrafią  bardzo chętnie garną się do nauki ręcznego pisania, tym bardziej, że próbują pisać atramentem i stalówką, a nawet gęsim piórem. Jest to egzotyczne doświadczenie. Dowiadują się też, co to jest kałamarz, atrament, stalówka, bibularz. Oglądają bogaty zbiór rekwizytów – autentycznych przyborów do pisania – utworzony przez autorkę projektu.

Lekcja taka mogłaby trwać i trwać, ale niestety czasu jest za mało. W prace bardzo wciągają się również nauczycielki świetlicowe, same chwytają za obsadkę i starają się pisać, oczywiście kaligraficznie. Podkreślają, że nauka kaligrafii byłaby zbawienna w procesie nauczania. Zarówno jeśli chodzi o przyswojenie przez uczestników samej umiejętności pięknego ręcznego pisania i wiadomości o epokach, w których kaligrafia się najbardziej rozwijała, jak również o jej aspekt terapeutyczny, wyciszający, uczący skupienia.

Projekt  finansowany ze środków m.st. Warszawy, Dzielnicę Bemowo.