Znaki człowieka

 

“Znaki człowieka” to zajęcia komunikacji wizualnej dla dzieci. Właściwie to wstęp do komunikacji wizualnej, a przy okazji do estetyki, projektowania graficznego. Przyczynek do zmiany spojrzenia dzieci na otaczającą rzeczywistość. Przygotowanie ich do kreatywnego podejścia do najbliższego otoczenia i przestrzeni publicznej.

Warsztaty prowadziła historyczka sztuki i edukatorka muzealna Katarzyna Witt, autorka projektu “Architektura: ćwiczenia z myślenia”, stypendystka MKiDN.
Zajęcia odbywały się w świetlicach warszawskich szkół podstawowych. Dzieci poznawały  pojęcia takie, jak znak graficzny, logo, forma, komunikacja wizualna, linia, barwa, cechy charakterystyczne, nastrój, skojarzenia, symbole – w oparciu o materiał wizualny nawiązujący do znanych bajek i znaków graficznych kojarzonych przez nie marek. Tworzyły własne znaki, przez które opowiadają o sobie.
Na przełomie 2018/19 roku przeprowadziliśmy 17 zajęć w ramach projektu “Znaki człowieka”, dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy, Biura Edukacji.
Fot. Małgorzata Brus