Summer Workshop Camp


Letni obóz warsztatowy to program rozwijania umiejętności społecznych młodzieży romskiej i wzmocnienia współpracy organizacji pozarządowych z Polski, Czech i Słowacji. W tygodniowym letnim obozie, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia w Oświęcimiu, weźmie udział 20 chłopców i dziewcząt ze społeczności romskich z Polski, Czech i Słowacji. Program warsztatów rozwijania umiejętności społecznych, prelekcji poświęconych sytuacji Romów w państwach Grupy Wyszechradzkiej i działaniu organizacji pozarządowych, utworzony zostanie przez organizacje: Fundacja Dom Kultury (Polska; lider projektu), Vzájemné soužití o.p.s. (Czechy) i ETP Slovakia (Słowacja). Obóz trwać będzie siedem dni i zorganizowany zostanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Weźmie w nim udział Romskie Stowarzyszenie Oświatowe “Harangos” z Krakowa. Bardzo ważnym elementem programu będzie zwiedzanie przez uczestników Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau i obchody Dnia Pamięci Zagłady Sinti i Romów.


The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.


Więcej o Grantodawcy

Fundacja Dom Kultury

Vzájemné soužití

ETP Slovensko