První ročník letního worshopu – léto plné vzrušení!

Summer Worshop Camp byl navržen tak, aby mladí lidé z většiny zemí Visegrádu měli možnost poznat část významné historie, která zanechala v naší části Evropy výraznou stopu. Na tuto historii se letos vydali mladí lidé, účastníci a posluchači letního workshopu, který pořádala Nadace Dom Kultury ve spolupráci s organizacemi: Vzájemné soužití o.p.s. z České republiky a ETP Slovensko a ve spolupráci s Kulturně vzdělávacím spolkem Ros Harangos z Krakova. Mladí Romové a Romky z Polska, České republiky a Slovenska se od 29. července do 4. srpna setkali v Mezinárodním centru setkávání mládeže v Osvětimi, aby strávili týden nejen vzájemným poznáváním a integrací, ale také ohlédnutím za 79letou historií vyhlazování Romů během druhé světové války.

Při realizaci podobných projektů vždy vyvstává otázka, jak mladým lidem zprostředkovat poznání tragické minulosti, která postihla předchozí generace a často i lidi z jejich rodiny? Jak říci dospívajícím, že jejich předkové byli odsouzeni k totálnímu vyhlazení, abychom je znovu netraumatizovali? A konečně, jak uctít památku zavražděných, vyslechnout projevy pozůstalých, abychom se zároveň lépe poznali, trávili volný čas zábavou a integrovali se? Tato témata se i přes uplynutí téměř osmi desetiletí od války budou mezi těmi, kdo se zabývají historickým vzděláváním dětí a mládeže, stále objevovat. Přicházejí nové generace a hned od začátku se jim dostává vědomostí, o minulosti, která je vlastně zavazadlem tragických zážitků. Jak totiž mluvit o minulosti národa, který byl nacisty odsouzen k totálnímu vyhlazení jen pro svou etnicitu? Program letního tábora byl proto koncipován tak, aby se účastníci vzdělávali, zamýšleli, ale také aby společně absolvovali vzdělávací a integrační hry, které pomohly lépe pochopit nelehkou historii, ale také zaměřit pozornost na budoucnost. Tuto budoucnost může vytvářet další generace mladých sociálních aktivistů a aktivistek, kteří právě vstupují do dospělosti.

Na programu tábora byly proto prezentace činnosti jednotlivých organizací a možnost podívat se, jak je romská komunita podporována v sousedních zemích, včetně toho, co je organizováno pro děti a mládež. Seznámení se s výchovnými metodami, zajímavými řešeními z různých zemí, tj. integračními denními centry, workshopy, kulturními a sportovními aktivitami, podporou dětí a mladých lidí v obtížných rodinných situacích, uprchlíky z Ukrajiny, a také možnost seznámit se s různými zkušenostmi sociálních aktivistů a aktivistek, jejich historií a úspěchy.

V dalších částech semináře byla nastolena otázka identity, a to jak individuální, tak společenské. Kdo jsem? Jak mě vidí ostatní? Co je pro mě důležité? Kým chci být? To jsou pravděpodobně nejčastěji kladené otázky v období dospívání a my jsme si na ně chtěli společně s účastníky odpovědět.

a účastníky, poznat jejich způsob nahlížení na historii a současnost a tím podpořit rozvoj sociálních kompetencí. V tom nám byly nápomocny Agnieszka Caban a Iza Jaskowiak, školitelky a dlouholeté sociální aktivistky.

Strategickým bodem programu však byla příprava na návštěvu bývalého koncentračního tábora Auchwitz-Birkenau a účast na akcích připomínajících 79. výročí vyhlazení Romů a Sintů, které se konalo 2. srpna. Na tuto akci se připravoval školitel z Mezinárodního centra setkávání mládeže.

Předposlední den workshopu jsme se ocitli v Krakově, kde nás provázeli průvodci a průvodkyně, ale také jsme se vydali do Nové Huty, kde se v Domě Utopie – Mezinárodním centru empatie konal malířský workshop pro mladé lidi, který vedl jeden z nejzajímavějších umělců mladé generace Marcin Janusz. A na závěr našeho setkání se konal hudební workshop, který vedl Sinto Valentin, hudebník a skladatel a neoficiálně nejlepší strýc účastníků a účastnic tábora.

Všechny aktivity vedl zkušený tým: školitelky a trenérky a také umělci, kteří svými znalostmi a zkušenostmi přinesli důležité reflexe, ale také strávili čas v bezpečné, téměř rodinné atmosféře. Letošní letní wokshop kemp přinesl mnoho emocí, a to jak těch těžkých, které přinesly smutek, tak i těch pozitivních, v nichž se radost mísila se vzájemnou zvědavostí a nápady do budoucna. Podělíme se o ně v dalším díle našich novinek z Letního workshopového tábora!

Agnieszka Caban

Agnieszka Caban, Kulturní studia, doktorandka na Varšavské univerzitě na doktorandském studiu kulturních a náboženských studií, výzkumnice kultur národnostních a etnických menšin, specialistka na multikulturalismus. Lektorka a školitelka v oblasti interkulturní komunikace, antidiskriminace, sebeobhajoby a dalších. Sociální aktivistka a obhájkyně lidských práv. Předseda Nadace Dom na Pograniczu, člen programové rady Nadace Dom Kultury.