Prvý ročník letného worshopu – leto plné vzrušenia!

Summer Worshop Camp bol navrhnutý tak, aby mladí ľudia z väčšiny krajín Vyšehradskej skupiny mali možnosť spoznať časť dôležitej histórie, ktorá zanechala výraznú stopu v našej časti Európy. Tento rok sa za touto históriou vydali mladí ľudia, účastníci a frekventanti letného workshopu, ktorý zorganizovala Nadácia Dom kultúry v spolupráci s organizáciami: Vzájemné súžití o.p.s. z Českej republiky a ETP Slovensko a v spolupráci s Kultúrno-vzdelávacím združením Ros Harangos z Krakova. Mladí Rómovia a Rómky z Poľska, Českej republiky a Slovenska sa stretli od 29. júla do 4. augusta v Medzinárodnom centre stretávania mládeže v Osvienčime, aby strávili týždeň nielen vzájomným spoznávaním a integráciou, ale aj pohľadom do 79-ročnej histórie vyhladzovania Rómov počas druhej svetovej vojny.

Pri realizácii takýchto projektov sa vždy vynára otázka, ako mladým ľuďom sprostredkovať poznanie tragickej minulosti, ktorá postihla predchádzajúce generácie a často aj ľudí z ich rodiny? Ako povedať dospievajúcim, že ich predkovia boli odsúdení na úplné vyhladenie, aby sme ich opäť netraumatizovali? A napokon, ako si pripomenúť pamiatku zavraždených, vypočuť si prejavy tých, ktorí prežili, aby sme sa zároveň mohli lepšie spoznať, tráviť voľný čas zábavou a integráciou? Tieto témy sa napriek uplynutiu takmer ôsmich desaťročí od vojny budú medzi tými, ktorí sa zaoberajú historickým vzdelávaním detí a mládeže, stále objavovať. Prichádzajú nové generácie a hneď od začiatku dostávajú vedomosti, o minulosti, ktorá je vlastne batožinou tragických zážitkov. Veď ako hovoriť o minulosti národa, ktorý bol nacistami odsúdený na úplné vyhladenie len pre svoju etnickú príslušnosť? Program letného tábora bol preto koncipovaný tak, aby vzdelával, reflektoval, ale aj aby sme spoločne absolvovali vzdelávacie a integračné hry, ktoré pomohli lepšie pochopiť ťažkú históriu, ale aj upriamiť pozornosť na budúcnosť. Túto budúcnosť môže vytvárať ďalšia generácia mladých sociálnych aktivistov a aktivistiek, ktorí práve vstupujú do dospelosti.

Hlavným bodom programu tábora boli preto prezentácie aktivít jednotlivých

organizácií a možnosť pozrieť sa na to, ako je rómska komunita podporovaná v susedných krajinách, vrátane toho, čo sa organizuje pre deti a mladých ľudí. Spoznávanie vzdelávacích metód, zaujímavých riešení z rôznych krajín, t. j. integračných denných centier, workshopov, kultúrnych a športových aktivít, podpory detí a mladých ľudí v ťažkých rodinných situáciách, utečencov z Ukrajiny, ako aj možnosť spoznať sociálnych aktivistov a aktivistky s rôznymi skúsenosťami, ich históriu a úspechy.

V ďalších častiach seminára sa otvorila otázka identity, a to tak individuálnej, ako aj sociálnej. Kto som? Ako ma vidia ostatní? Čo je pre mňa dôležité? Kým chcem byť? To sú pravdepodobne najčastejšie otázky, ktoré si kladieme v období dospievania, a my sme si na ne chceli spoločne s našimi účastníkmi odpovedať.

a účastníkmi, spoznať ich spôsob nazerania na históriu a súčasnosť, a tým podporiť rozvoj sociálnych kompetencií. V tomto nám boli nápomocné Agnieszka Caban a Iza Jaskowiak, školiteľky a dlhoročné sociálne aktivistky.

Strategickým bodom programu však bola príprava na návštevu bývalého koncentračného tábora Auchwitz-Birkenau a účasť na podujatiach pri príležitosti 79. výročia vyhladzovania Rómov a Sintov, ktoré sa uskutočnilo 2. augusta. Na toto podujatie sa pripravoval školiteľ z Medzinárodného centra pre stretnutia mládeže.

V predposledný deň workshopu sme sa ocitli v Krakove, kde nás sprevádzali sprievodcovia a sprievodkyne, ale vybrali sme sa aj do Novej Huty, kde sa v Dome Utópia – Medzinárodnom centre empatie konal maliarsky workshop pre mladých ľudí, ktorý viedol jeden z najzaujímavejších umelcov mladej generácie Marcin Janusz. Na druhej strane, na záver nášho stretnutia sa konal hudobný workshop, ktorý viedol Sinto Valentin, hudobník a skladateľ a neoficiálne najlepší strýko pre účastníkov a účastníčky tábora.

Všetky aktivity viedol skúsený tím: trénerky a tréneri, ako aj umelci, ktorých vedomosti a skúsenosti nám umožnili priniesť dôležité reflexie, ale aj stráviť čas v bezpečnej, takmer rodinnej atmosfére. Tohtoročný letný wokshopový tábor priniesol veľa emócií, ťažkých, ktoré priniesli smútok, ale aj pozitívnych, v ktorých sa radosť miešala so vzájomnou zvedavosťou a nápadmi do budúcnosti. Podelíme sa o ne v ďalšom pokračovaní našich noviniek z letného workshopového tábora!

Agnieszka Caban

Agnieszka Caban, kulturologička, doktorandka na Varšavskej univerzite na Doktorandskej škole kultúrnych a náboženských štúdií, výskumníčka kultúr národnostných a etnických menšín, odborníčka na multikulturalizmus. Lektorka a školiteľka v oblasti medzikultúrnej komunikácie, antidiskriminácie, sebaobhajoby a ďalších. Sociálna aktivistka a obhajkyňa ľudských práv. Predsedníčka Nadácie Dom na Pograniczu, členka programovej rady Nadácie Dom Kultury.