Letní workshopový tábor


Letní workshopový tábor je program zaměřený na rozvoj sociálních dovedností romské mládeže a posílení spolupráce mezi nevládními organizacemi z Polska, České republiky a Slovenska. Týdenního letního tábora, který se uskuteční na přelomu července a srpna v Osvětimi, se zúčastní dvacet chlapců a dívek z romských komunit z Polska, České republiky a Slovenska. Organizace vytvoří program workshopů na rozvoj sociálních dovedností, přednášek o situaci Romů v zemích Visegrádu a o práci nevládních organizací: Nadace Dom Kultury (Polsko; vedoucí projektu), Vzájemné soužití o.p.s. (Česká republika) a ETP Slovensko (Slovensko). Tábor bude trvat sedm dní a bude organizován v Mezinárodním centru setkávání mládeže v Osvětimi. Zúčastní se ho Romské vzdělávací sdružení “Harangos” z Krakova. Velmi důležitým prvkem programu bude návštěva účastníků v Památníku a muzeu Osvětim-Březinka a připomenutí Dne památky vyhlazení Sintů a Romů.