Letný workshopový tábor


Letný workshopový tábor je program zameraný na rozvoj sociálnych zručností rómskej mládeže a posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Týždenného letného tábora, ktorý sa uskutoční na prelome júla a augusta v Osvienčime, sa zúčastní dvadsať chlapcov a dievčat z rómskych komunít v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Organizácie vytvoria program workshopov na rozvoj sociálnych zručností, prednášok o situácii Rómov vo vyšehradských krajinách a o práci mimovládnych organizácií: Dom Kultury Foundation (Poľsko; vedúci projektu), Vzájemné súžití o.p.s. (Česká republika) a ETP Slovensko (Slovensko). Tábor bude trvať sedem dní a bude organizovaný v Medzinárodnom centre stretávania mládeže v Osvienčime. Zúčastní sa na ňom Rómske vzdelávacie združenie “Harangos” z Krakova. Veľmi dôležitým prvkom programu bude návšteva účastníkov v Pamätníku a múzeu Auschwitz-Birkenau a pripomenutie si Dňa pamiatky vyhladzovania Sintov a Rómov.