Bergen fengsel, czyli wizyta studyjna w więzieniach w Bergen

Więzienie w Bergen z lotu ptaka, dzięki uprzejomości Bergen fengsel


Fot. Justyna Domasłowska Szulc

Dzięki Programowi Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny my, działaczki z Fundacji Dom Kultury złożyłyśmy wizytę studyjną Kriminalomsorgen w Norwegii, czyli Dyrekcji Służby Więziennej. W ramach wizyty miałyśmy przyjemność zwiedzić trzy więzienia położone w Bergen (Bergen fengsel) , poznać metody pracy norweskich więzienników i zapoznać się z dwiema organizacjami pozarządowymi działającymi w Bergen na rzecz osadzonych i byłych osadzonych.


Zdjęcie zbiorowe z dyrektorem Bergen fengsel

Wzajemne poznanie, zaufanie i szacunek sprzyjają resocjalizacji.

Podczas trzech dni odwiedziłyśmy trzy oddziały więzienia w Bergen, tłumacząc na polskie warunki: był to oddział zamknięty dla mężczyzn (high-security prison), oddział półotwarty dla mężczyzn (low-security prison) i oddział zewnętrzny dla kobiet (open unit). Podczas prezentacji i oprowadzania Generalnego Dyrektora więzienia Ivara Jensena, dowiedziałyśmy się najważniejszej rzeczy: że u podstaw resocjalizacji osób odbywających karę więzienia leży szacunek do drugiego człowieka. Jak to wygląda w praktyce? Funkcjonariusze i wszyscy pracownicy więzień odnoszą się z szacunkiem zarówno do siebie nawzajem, jak i do osadzonych. Kultura bycia jest jednym z czynników branych pod uwagę przy zatrudnianiu pracowników więzień. Również architektura budynków więziennych jest podporządkowana tej zasadzie: pomieszczenia pomagają zachować intymność i relacje społeczne osób przebywających w izolacji, co sprzyja ich powrotowi do społeczeństwa po odbyciu kary. W więzieniach jest prowadzona resocjalizacja twórcza, prowadzona przez odpowiednio przygotowanych wychowawców w bogato wyposażonych salach warsztatowych. Jest nawet palarnia kawy. Jest butik, w którym osadzone panie sprzedają wyroby rękodzielnicze wykonane przez więźniów. Butik jest w realu przy oddziale zewnętrznym i butik jest w Internecie: Bergen Fengsel Butikk . W każdym z oddziałów są bardzo dobrze wyposażone kuchnie, w których osadzeni sami przygotowują posiłki. Produkty spożywcze kupują w taniej świetnie zaopatrzonej kantynie. Obiad jedzą wraz z funkcjonariuszami.

W więzieniu zdobywają atrakcyjny zawód lub hobby do kontynuacji na wolności.


Organizacja Wayback , z której szefem mieliśmy okazję się spotkać, prowadzi zajęcia zawodowe i hobbystyczne dla byłych skazanych za przestępstwa popełnione w związku z zażywniem substancji psychoaktywnych. W ofercie Wayback ma szeroki wachlarz zawodów, do których przygotowuje i zajęć wspierających hobby, często z gamy sportów ekstremalnych, np. skoki spadochronowe.

Fot. Zbiorowe z Wayback

Bergeński Czerwony Krzyż prowadzi inną działalność: wspiera byłych osadzonych skazanych za przestępstwa na tle seksualnych i jeszcze w więzieniu przygotowuje ich do wyjścia na wolność prowadząc wspólnie ze służbą więzienną programy, które mają na celu nie dopuszczenie do recydywy, kolejnych przestępstw. Rode Kors prowadzi również projekt „Odwiedziny w więzieniu”, czyli program wsparcia więźniów bez rodziny: przygotowuje wolontariuszy do stałych odwiedzin takich osób, które w ten sposób utrzymują relacje ze społeczeństwem na wolności.

Spotkanie uczestników z przedstawicielami Czerwonego Krzyża w Bergen

Plakietka z Rode Kors

Zapraszamy do naszych fotorelacji poniżej.

Autorkami zdjęć są: Justyna Domasłowska-Szulc z Fundacji Dom Kultury i Hanne Frosta z Bergen Fengsel

Justyna Domasłowska Szulc, koniec wizyty w więzieniu, w Bergen