Vzájemné soužití o.p.s.

Vzájemné soužití o.p.s. / Life together NGO/ od 1998 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w miejscowościach dotkniętych wykluczeniem, głównie śląskiej części Ostrawy. Około połowa pracowników to Romowie. Pracujemy i pomagamy ludziom, którzy znajdują się w potrzebie lub trudnej sytuacji (wsparcie w zakresie edukacji, mieszkania, szkoleń, pracy, finansów itp.).

Vzájemné soužití o.p.s. świadczy usługi społeczne (profesjonalne doradztwo socjalne, prawne, praca w terenie, prowadzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, pomoc dla zagrożonych rodzin z dziećmi), a także działania edukacyjne, profilaktyczne i inne świadczone na rzecz osób słabych i pokrzywdzonych w celu wyeliminowania negatywnych skutków wykluczenia społecznego.

Zespoły mieszane ośrodków w Hrušovie i Liščinie oferują romskim dzieciom i młodzieży szeroki wachlarz zajęć i wydarzeń w tych miejscowościach, a także poza nimi, dzięki czemu mogą one wyjść z wykluczonego środowiska i zdobyć nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

W dziedzinie edukacji respektujemy podstawowe prawo każdego dziecka do równych szans (nasza organizacja stała przy narodzinach tzw. sprawy DH vs. Republika Czeska). Prowadzimy kluby przedszkolne, aby dzieci z mniej stymulujących środowisk mogły wejść do przedszkoli i szkół z niezbędnymi umiejętnościami i miały taki sam start jak ich rówieśnicy. Prowadzimy korepetycje dla dzieci i młodzieży, komunikujemy się ze szkołami, wspieramy uczniów w formie wsparcia moralnego, doradztwa, wycieczek, stypendiów i motywacji.

Wspieramy rozwój uzdolnionych dzieci w szkołach artystycznych, organizujemy obozy letnie, wykłady o zróżnicowanej tematyce, realizujemy akcje profilaktyczne (m.in. Stop narkotykom), zabieramy dzieci na imprezy przygodowe, wycieczki, angażujemy je w działania na rzecz poprawy warunków w ich miejscowościach i ośrodkach. Dzieci występują w publicznych przedstawieniach i festiwalach, organizujemy wycieczki i praktyki uczniów szkół podstawowych, średnich, uczelni wyższych w naszych ośrodkach.

Wspieramy upełnomocnienie ludzi, staramy się wspierać tych, którzy mają potencjał do dalszej pracy z dziećmi, młodzieżą i społecznością lokalną oraz ich motywowania.

Facebook https://www.facebook.com/vzajemnesouzitiops

Zespół projektowy

Koordynator projektu – Simona Reichlová – 13 lat doświadczenia w prowadzeniu i realizacji różnych projektów organizacji pozarządowych (kulturalnych, edukacyjnych, transgranicznych itp.), głównie dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji (źródła państwowe, regionalne, miejskie, granty norweskie itp.).

Kierownik zespołu z ośrodka dla dzieci i młodzieży w Liščinie – Zdeněk Kroščen – 20 lat doświadczenia w kierowaniu ośrodkiem i jego zespołem – posiada kwalifikacje do pracy społecznej z dziećmi i młodzieżą. Zdeněk był kiedyś wolontariuszem, dorastał w tej miejscowości. Ma przede wszystkim zdolności manualne, sportowe i przywódcze, jest wykwalifikowanym kierownikiem obozów. Zna dobrze społeczność, ma jej zaufanie i szacunek, jest również inspiracją dla dzieci i młodzieży.

Facebook https://www.facebook.com/nzdmkc.liscina

Więcej info: https://www.vzajemnesouziti.cz/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez–liscina

Kierownik zespołu w centrum dzieci i młodzieży w Hrušovie – Eva Šuterová – wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej, kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą, znajomość społeczności. Umiejętności manualne, edukacyjne i przywódcze, zakwalifikowana na kurs kierownika obozu i podstawowy kurs medyczny, inspiruje do działania społeczność, dzieci i młodzież, cieszy się zaufaniem mieszkańców.

Facebook https://www.facebook.com/nzdmkc.hrusov

Więcej info: https://www.vzajemnesouziti.cz/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez–hrusov