Wędrujący Festiwal “Romani Kultura”- Wrocław 2023

Wędrujący Festiwal „Romani Kultura”: Wrocław 2023

Trzecia edycja Wędrującego Festiwalu „Romani Kultura” już za nami.

W dniu 18 czerwca 2023 r. odbyło się święto kultury dolnośląskich Romów. Klimatyczne podwórko przy ul. Ruskiej 46 (Muzeum Neonów) oraz klubokawiarnia Recepcja gościło licznie przybyłych Romów z Wrocławia oraz z Legnicy. W tych przestrzeniach zaproszeni do współpracy romscy artyści i animatorzy prowadzili warsztaty twórcze i koncertowali, debatowali i prezentowali osiągnięcia kulturalne Romów i Romek z regionu.

Festiwal rozpoczęły warsztaty malarskie „Moje drzewo – moje korzenie” przygotowane dla wszystkich chętnych, bez względu na umiejętności i wiek przez Krzysztofa Gila i Noemi Łakatosz. Powstała świetna, kolorowa praca – wielogłos na temat tożsamości, historii, doświadczeń osób malujących. Duży format, który podziwiać i uzupełniać można było przez cały czas Festiwalu.

Dołożyliśmy starań, aby proponowane działania artystyczne były dostępne zarówno dla dorosłych, młodzieży, jak i klikuletnich dzieci. Dlatego prowadziliśmy różne aktywności równolegle. I tak po warsztatach malarskich, odbyły się kilkugodzinne zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez animatorkę Jadwigę Tomczyk. Dzieci tworzyły lalki z łyżek, bibuły, materiałów tekstylnych – własnoręcznie wybierały, przykrawały i ubierały w stroje zainspirowane tradycyjną modą romską. W tym samym czasie trwały prezentacje i panel dyskusyjny, skierowane do starszych uczestników.

Andrzej Grzymała-Kazłowski, romolog i politolog, jest właścicielem i założycielem Muzeum Kultury Romów w Warszawie – największej prywatnej kolekcji artefaktów kultury romskiej. W 2013 r., decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kolekcja uzyskała status Muzeum (w organizacji). W skład zbioru wchodzi ponad 3000 obiektów: m.in. dokumenty historyczne, wśród których jest jeden z najstarszych zapisków dotyczących Romów w Europie – karta z hasłem „o Cyganach” z wydanej w 1574 r. w Bazylei Cosmographiae universalis libri III “Von dem Deutschen Land” Sebastiana Münstera, pruskie i austriackie XVIII-wieczne akty banicyjne, niemieckie dokumenty z okresu II WŚ oraz liczny zbiór fotografii z tego okresu. Kolekcję tworzy także zbiór malarstwa: prace artystów polskich, rumuńskich, węgierskich, czeskich, rosyjskich i innych z XIX i XX w., prace współcześnie działających artystów romskich, liczne grafiki, litografie, druki. Klejnotami koronnymi kolekcji są trzy wagonowe (tzw. ostrowskie) wozy wędrownych Romów z przełomu lat 50. i 60. XX w. Prezentacja pokazała tabory nomadów, mahale i domostwa osiadłych Romów, portrety i sceny rodzajowe stworzone we wszystkich miejscach, gdzie mieszkali lub pojawiali się Romowie – od Persji, przez Bośnię, hiszpańską Andaluzję, po Polskę, w tym wizerunki Romów osiadłych i mieszkających we Wrocławiu, Kłodzku, Legnicy, Bystrzycy Kłodzkiej. Jednym z ważnych elementów opowieści było wspomnienie i dokumentacja fotograficzna z wystawy opartej o eksponaty Muzeum Kultury Romów w Warszawie, otworzonej w 2017 r. w Muzeum Etnograficznym/Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Joanna Panciuchin, kulturoznawczyni i romolożka, reprezentująca Wrocławski Instytut Kultury, poprowadziła dyskusję panelową z udziałem ekspertów o sytuacji Romów oraz stanie kultury Romów w województwie dolnośląskim, z dominantą położoną na Wrocław. Dzięki udziałowi w dyskusji asystentek edukacji romskiej i integracji międzykulturowej – Roksany Stojowskiej, Stelli Pawłowskiej, nauczycielki wspomagającej edukację romską – Marii Łój oraz inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, byłego pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Dariusza Tokarza, dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy o społecznościach romskich we Wrocławiu, ich historii i współczesności. Zamieszczamy zapis audio naszego panelu dyskusyjnego.

Po południu swój kunszt muzyczny zaprezentowała mieszkająca na co dzień w Legnicy muzykująca rodzina – Mirosław, Wiktor i Jadwiga Dymitrakowie. Usłyszeliśmy pieśni polskich i rosyjskich Romów, jazzowe aranżacje w stylu Django Reinharda, bałkańskie hory wyśpiewane akordeonem Wiktora Dymitraka, ale też bardziej współczesne i popularne przeboje, które wywołały do tańca najstarsze ciocie i najmłodsze dzieci. Słuchacze swobodnie zamieniali się z rodziną Dymitraków przy mikrofonach, dzięki czemu mieliśmy rzadką okazję posłuchać przejmujących pieśni Lowarów, ale i repertuaru Gipsy Kings.

Wędrujący Festiwal „Romani Kultura”: Wrocław 2023 został zrealizowany przez naszą Fundację Dom Kultury we współpracy z innymi organizacjami: Wrocławskim Instytutem Kultury (wpisaliśmy się twórczo w Święto Podwórka), Muzeum Kultury Romów w Warszawie, a także przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego „Nomada”. Patronat honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Wrocławia.

Grafika: Marcin Tas


Wędrujący Festiwal “Romani Kultura” co roku wędruje po Polsce, by prezentować szerokiej publiczności najciekawsze osiągnięcia kulturalne romskiej mniejszości etnicznej. W 2023 r. ma służyć prezentacji osiągnięć kulturalnych, artystycznych i twórczości amatorskiej Romów z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

Prezentacja najciekawszych osiągnięć kulturalnych wrocławskich Romów nastąpi podczas zorganizowanych wydarzeń w przestrzeni i obiekicie przy ul. Ruska 46 leżącej w samym sercu miasta i dzięki popularyzacji ich szerokiej publiczności w Internecie. Do realizacji projektu zaprosiliśmy twórców i działaczy romskich z terenów Wrocławia i Legnicy. Z nimi wspólnie organizujemy Festiwal, w którym weźmie udział społeczność romska zamieszkująca ten region, zaproszeni goście, przypadkowi przechodnie i turyści.

Festiwal to wydarzenie angażujące społeczność wrocławskich Romów – społeczność bardzo rozproszoną – będzie pretekstem do jej integracji, podjęcia przez twórców wspólnych działań, a zarazem zapisem dzisiejszego stanu kultury tej mniejszości etnicznej.

Festiwal odbędzie się w niedzielę 18 czerwca 2023 r. w obiekcie przy ul. Ruskiej 46 we Wrocławiu i realizowany jest we współpracy z Wrocławskim Instytutem Kultury.Program

11.00 – 15.00 integracyjne warsztaty malarskie prowadzone przez artystów  Krzysztofa Gila i Noemi Łakatosz

15.00 – 17.00 warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzone równolegle do innych wydarzeń przez przedszkolankę i nauczycielkę wychowania plastycznego, Jadwigę Tomczuk

15.00 – 16.00 prelekcja i prezentacja multimedialna Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego o kulturze Romów z województwa dolnośląskiego na przestrzeni wieków – w oparciu o jego zbiory w Muzeum Kultury Romów w Warszawie

16.00 – 17.00 dyskusja panelowa o sytuacji społeczności romskiej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku i stanie kultury Romów na tym terenie, wezmą w niej udział: 

– Maria Łój, działaczka romska, emerytowana nauczycielka wspomagająca edukację dzieci romskich

– Roksana Stojowska, aktywistka, asystentka integracji międzykulturowej ds. społeczności romskiej w Stowarzyszeniu Nomada

– dr Joanna Panciuchin romolożka z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (moderacja)

– Dariusz Tokarz, inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

17.00 – 18.00 biesiada muzyczna: koncert muzyków Wiktora i Mirosława Dymitraków 

18.00 – 19.00 jam session – wspólne granie Mirosława i Wiktora Dymitraków – jazz i gitanswing.

W czasie trwania Festiwalu prezentować będziemy slajdowisko grafik Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego z jego zbiorów z Muzeum Kultury Romów w Warszawie.

Prowadzenie Festiwalu: Andrzej Grzymała-Kazłowski.

Koordynacja: Małgorzata Brus (mbrus@fundacjadomkultury.pl; tel. 608852830)

Wędrujący Festiwal “Romani Kultura”: Wrocław 2023 r. jest zorganizowany we współpracy z Wrocławskim Instytutem Kultury (Święto Podwórka)  i Muzeum Kultury Romów w Warszawie

Klubokawiarnia i podwórko

ul. Ruska 46

godz. 11.00 – 19.00

Wrocław

Do pobrania:


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2023