Dyskusja panelowa

Serdecznie zapraszamy na dyskusję panelową poświęconą współczesnej kulturze Romów i Romek z Dolnego Śląska.


Romowie to bardzo zróżnicowana pod względem społecznym i kulturowym grupa etniczna. Zróżnicowanie to łączy się między innymi ze złożoną historią Romów i ich rozproszeniem po wielu krajach kontynentu. Statystyki wskazują, iż Romowie i Romki stanowią obecnie największą mniejszość etniczną w Europie, liczącą od 10 do 12 milionów osób. Mimo że kultura romska stanowi istotną część europejskiego dziedzictwa kulturowego, Romowie wciąż bywają postrzegani jako „inni”, „nietutejsi” czy „egzotyczni”. Równocześnie jednak romscy artyści zyskują coraz większe uznanie w obszarze kulturalny, zyskując międzynarodowy rozgłos, np. Romski Pawilon podczas Biennale Sztuki w Wenecji w 2007 roku czy wystawa autorstwa Małgorzaty Mirgi-Tas w Polskim Pawilonie podczas weneckiego biennale w roku 2022. Ostatnia dekada XXI wieku przyniosła również znaczący wzrost reprezentacji Romów w dyskursach naukowych. Romscy badacze w coraz większym stopniu w sposób krytyczny odnoszą się do dorobku studiów romskich, które tworzone były przede wszystkim przez nie-romskich naukowców, skupiających się na folklorze.

Podczas spotkania porozmawialiśmy o społecznościach romskich żyjących we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Zapytamyliśmy o to, czym zajmują się Dolnoślązacy pochodzenia romskiego, co tworzą, w jaki sposób działają na rzecz promocji romskiej kultury.

Udział w dyskusji wzięli:
Maria Łój – działaczka romska, emerytowana nauczycielka wspomagająca edukację dzieci romskich,
Roksana Stojowska – asystentka edukacji romskiej we wrocławskich szkołach, związana ze Stowarzyszeniem Nomada,
Dariusz Tokarz – inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Rozmowę poprowadziła Joanna Panciuchin – kulturoznawczyni, doktora nauk społecznych, romolożka.


Dyskusja panelowa poświęcona kulturze romskiej na Dolnym Śląsku

Wędrujący Festiwal “Romani Kultura”: Wrocław 2023

18 czerwca 2023 r.godz. 16.00

klubokawiarnia Recepcja

ul. Ruska 46

Wrocław