Mniejszości – opis główny sztuka
Głównie współpracujemy z mniejszościami kulturowymi i etnicznymi. Prowadzimy programy, w których sztuka włącza społecznie. Miksujemy sztukę współczesną z kulturami tradycyjnymi. Powstają ciekawe, często bardzo osobiste twórcze wypowiedzi.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH