Projektowanie uniwersalne cz. 2

Warsztaty projektowania uniwersalnego dla dzieci ze szkół podstawowych są odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby wychowawcze najmłodszego pokolenia. Uczymy dzieci empatii i nowego spojrzenia na otoczenie, tak by nikogo nie wykluczać.

Warsztaty prowadzą animatorka Magda Matusiak związana z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji i artystka Joanna Świerczyńska. Magda opowiada o życiu osoby z niepełnosprawnością ruchu. Dzieci zadają pytania, bardzo śmiałe, często dotykające bolesnych czy wstydliwych tematów. Magda na nie odpowiada. Dzieci uczą się jeździć na wózku. Pod okiem artystki próbują projektować szkoły, klasy, toalety, ulice dostępne dla wszystkich. Rysują dla Magdy laurki, żeby jej podziękować, śpiewają piosenki, są bardzo poruszone.

W ramach “Projektowania uniwersalnego dla dzieci” na przełomie 2018/19 roku przeprowadziliśmy 17 zajęć w świetlicach warszawskich szkół podstawowych. Cieszyły się wielkim zainteresowaniem dzieci i nauczycielek. Takie spotkania powinny być prowadzone co roku na godzinach wychowawczych.

“Projektowanie uniwersalne” dla dzieci zostało dofinansowane ze środków m.st. Warszawy, Biura Edukacji.

Foto – projektowanie uniwersalne