RER, czyli „Rozgwiada Edukacji i Rozwoju”

W latach 2017 – 2018 roku zrealizowaliśmy program „Rozgwiazda Edukacji i Rozwoju” przygotowujący kobiety odbywające karę więzienia w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów do życia na wolności. Projekt zrealizowany był ze środków Transfer HUB – od edukacji do zatrudnienia. Na program składały się warsztaty realizowane przez fachowców różnych dziedzin. W jego trakcie uczestniczki zdobywały i doskonaliły umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, zarządzania czasem. Ćwiczyły radzenie sobie z porażką, budowały poczucie własnej wartości, szukały pomysłu na zrealizowanie swoich potrzeb. Zdobywały wiedzę na temat praw i obowiązków obywatela, dokumentów, które obywatel powinien posiadać i w jaki sposób może je uzyskać. Niby proste sprawy, ale w praktyce bywają skomplikowane. Program objął praktyczne zajęcia, jak szukanie pracy i określenie własnych kwalifikacji jako pracownika. Omawiane były kwestie prawne: prawa i obowiązki pracownika, formy zatrudnienia oraz praktyczne aspekty starania się o wybrane stanowisko. Bardzo ważna była nauka pisania CV, listu motywacyjnego czy przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty dają nam przede wszystkim nadzieję, że nie jesteśmy ludźmi, dla których nie ma już żadnych perspektyw”. Autor tekstu: Michał Engelhardt