Warsztaty z dostępności dla wszystkich cz. 1

Spotkaniem z Magdą Matusiak, naszą animatorką warsztatów z dostępności, rozpoczęliśmy cykl zajęć w więzieniu dla kobiet w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie poświęcony niepełnosprawnościom. Magda opowiadała o swoich doświadczeniach osoby poruszającej się na wózku, o barierach architektonicznych obecnych dosłownie wszędzie, o potrzebach osób z niepełnosprawnościami i sposobach ich realizacji. Dziewczyny próbowały jeździć na wózku, przejechać samodzielnie kilka metrów, wziąć zakręt, przekroczyć próg, skorzystać z toalety. Nie było to proste.Magda odpowiadała na wszystkie pytania, nawet najbardziej krępujące. Mówiła, jak należy pomagać osobom z niepełnosprawnościami, a czego nie należy robić, żeby tworzyć dyskomfortu. Takie spotkania otwierają oczy na świat, na innych ludzi. Uczą wrażliwości. Każą myśleć o naszym najbliższym otoczeniu, kształtować je z myślą o innych ludziach, tak żeby było dostępne dla wszystkich.

Fot. Leszek Wejcman