Projekty

W ramach naszych projektów prowadzimy działania artystyczne, edukację kulturalną i społeczną: antydyskryminacyjną, obywatelską, a także przygotowującą do samodzielnego życia osoby, które opuszczają ośrodki penitencjarne i wychowawcze. Uważamy, że sztuka, kultura i edukacja są skutecznymi narzędziami włączającymi ludzi w społeczeństwo.