Projekty archiwalne

Fundacja Dom Kultury działa od 2007 roku.
Linki obok prowadzą do archiwalnych stron WWW, 
na których wytrwali szukacze mogą znaleźć opisy naszych niemal wszystkich działań.