O nas – wpis głowny

Kultura, sztuka i edukacja to filary Fundacji Dom Kultury

Od 2007 roku Fundacja Dom Kultury prowadzi działalność zaangażowaną społecznie, wykorzystując
sztukę, kulturę i edukację jako narzędzie przywracające ludzi do społeczeństwa. Włącza artystów, twórców kultury, działaczy społecznych, pedagogów w działania na rzecz środowisk i osób z różnych powodów wykluczanych.
Prowadzi warsztaty artystyczne i edukacji kulturalnej dla młodzieży z ośrodków wychowawczych, więźniów, mniejszości etnicznych i kulturowych, dzieci ze środowisk z problemami, seniorów, a także wszystkich, którzy tego potrzebują. Aktywizuje kulturalnie, artystycznie, społecznie i zawodowo. Dowozi sztukę i kulturę tam, gdzie ich nie ma.

Wyrównuje szanse w powszechnym dostępie do sztuki, kultury i edukacji.

Najważniejszymi działaniami Fundacji Dom Kultury są „eWKratke” i program „Kultura na zamku”.

eWKratke to blog prowadzony przez Fundację Dom Kultury od 2014 roku. Tworzą go kobiety odbywające karę więzienia w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie. Bez dostępu do Internetu, przede wszystkim dzięki mrówczej pracy oddanych wolontariuszy z wolności. Żeby blog mógł istnieć, Fundacja dwa razy w tygodniu prowadzi dla blogerek zajęcia edukacji kulturalnej, takie okna na świat, okna na wolność.

„Kultura na zamku” to program, który jest realizowany nieprzerwanie w formie różnych podprojektów od 2011 roku w więzieniu dla kobiet w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie i efemerycznie w innych zakładach karnych w Polsce. Wspólnie z artystami, kuratorami sztuki, nauczycielami akademickimi uczelni artystycznych nasza Fundacja przeprowadziła ponad 300 warsztatów twórczych i edukacji artystycznej i kulturalnej w dziewięciu więzieniach.

Przez ponad 10 lat działalności zyskaliśmy przekonanie, że kultura i sztuka ma sprawczą moc. Oddziałuje pozytywnie na każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, statusu, wieku i sytuacji życiowej.