Dávid Korčkovský

Zpráva o letním workshopovém táboře ETP Slovensko

ETP Slovensko se zúčastnilo Summer Workshop Campu, který se konal od 29. července do 4. srpna v Mezinárodním centru mládeže v Osvětimi. Summer Workshop Camp pořádala Fundacja Dom Kultury ve spolupráci s následujícími organizacemi: Vzájemné soužití ops z České republiky, spolupracovali jsme také s Kulturním a vzdělávacím sdružením Rso Harangos z Krakova. Základní myšlenkou projektu bylo, aby se země patřící do Vysegrádských zemí setkaly a vzájemně poznaly, společně jsme si připomněli romský holocaust a život Romů v každé ze zúčastněných zemí.

První dny se nesly v duchu vzájemného poznávání a seznamování jednotlivých organizací ze zemí Visegrádu. Každá organizace vedla část programu a představila, co v daném regionu dělá, jaké aktivity organizuje pro děti a mládež a jak pracuje s romskou komunitou. Poté každá země vedla workshop sociálních dovedností pro mladé lidi.

V rámci programu jsme také naplánovali návštěvu Muzea holocaustu Osvětim – Birkenau a zúčastnili se akce k 79. výročí vyhlazení Romů a Sintů, která se konala 2. srpna. Před návštěvou muzea jsme absolvovali workshop, který nás na návštěvu připravil. Prošli jsme si historické události, které se staly, jak se lidé dostali do koncentračního tábora, zejména jsme se zaměřili na historické události týkající se romského obyvatelstva, které se do koncentračních táborů dostalo. Museli jsme mladým lidem správně zprostředkovat poznatky o minulosti, která se dotkla předchozích generací Romů. Účast na 79. výročí vyhlazení Romů a Sintů byla pro ně první takovou vzpomínkovou událostí v životě, nesli ji velmi emotivně. Poprvé se takového mezinárodního letního tábora zúčastnili i mladí lidé ze Slovenska. Jak sami přiznali, netušili, že byli vyvražďováni i Romové. Velmi zajímavá byla účast na besedě s pamětníkem holocaustu, mladí lidé ji vnímali velmi emotivně.

Program letního tábora byl připraven pro poznávání historických událostí, které se odehrály v romském národě, ale zároveň byl nastaven tak, aby se seznámil se současnou historií a životem Romů v jednotlivých zemích. Samozřejmostí byly aktivity zaměřené na navázání nových přátelství mezi účastníky Summer Workshop Campu. Slovenskou delegaci velmi zaujala přednáška Agnieszky Caban, která představila historickou a současnou situaci Romů v Polsku. Mladí lidé ze Slovenska byli překvapeni, kolik Romů v Polsku žije. Dozvěděli se, že je to relativně nižší počet než u nás, pouze kolem 40 000, zatímco na Slovensku je to asi 450 000. Velmi zajímavé bylo také to, že Romové v Polsku nežijí v osadách a netrpí takovým sociálním vyloučením jako Romové na Slovensku. Protože na Slovensku jsou lokality, kde Romové nemají ani přístup k pitné vodě.

Jeden den semináře jsme strávili v Krakově, kde jsme měli naplánovanou prohlídku města vedenou průvodci v našem rodném jazyce. Zúčastnili jsme se také malířské dílny vedené umělcem Marcinem Januszem, která se konala v Mezinárodním centru empatie. Každý účastník měl za úkol namalovat jeden obraz podle instrukcí. Nikdo nevěděl, jaký obraz vznikne, což bylo zajímavé. Na konci workshopu, když každý dokončil svou část, mladí lidé podle pokynů umělce, který workshop vedl, poskládali svůj dílek skládačky a výsledným obrazem byl drak. Mladí lidé ze Slovenska byli pozorní i při prohlídce Krakova, kde nám průvodkyně vyprávěla legendu o drakovi, ptali se mě, jestli jsme malovali právě tohoto draka..…

Mezi mladými účastníky z členských zemí Visegrádské skupiny vznikla srdečná přátelství. Po návratu domů vidíme, že mladí lidé z Polska a Slovenska jsou stále v kontaktu na sociálních sítích. Vzniklo mezi nimi pouto, které, jak doufáme, bude trvat dlouho. Těší se na další společné projekty a akce, které budeme v budoucnu společně organizovat.

Dávid Korčkovský

Dávid Korčkovský vystudoval magisterský obor sociální práce na Katolické univerzitě v Ružomberku. Již během studia působil jako vychovatel a mentor při práci s romskou mládeží. Pracuje v neziskové organizaci ETP Slovensko jako manažer komunitního centra v Podsadku ve Staré Ľubovni na Slovensku. Je spoluzakladatelem online mentoringového projektu Schopné deti.