Agnieszka Caban

Letný workshopový tábor – radosť zo vzájomného spoznávania!

Uplynulo len niekoľko dní od Letného workshopového tábora, podujatia, na ktorom sa stretla rómska mládež z troch krajín: Poľska, Českej republiky a Slovenska, a v hlavách organizátorov sa už rodia nápady na budúcoročné podujatia. Keď totiž premýšľame o podujatiach plánovaných na prázdniny, hľadáme najmä zábavu, chvíľu, keď si môžeme oddýchnuť od povinností, školy, práce, mesta. A ak sa pri tom môžeme naučiť niečo nové, je to skvelé, pretože práve preto vznikol letný tábor dielní: aby poskytol zábavu, vzdelanie a predovšetkým integroval účastníkov z rôznych krajín hovoriacich rôznymi rómskymi dialektmi.

Počas prebiehajúceho ročníka tábora v Medzinárodnom centre stretnutí mládeže v Osvienčime mali Soliana z Poľska a Richard zo Slovenska po skončení skupinovej práce prezentovať výsledky svojej skupinovej práce a svoje úvahy o: “Čo máme spoločné” a “Čo nás rozdeľuje”? “V čom sme si podobní” a “V čom sa líšime”? Soliana zarecitovala, že to, čo určite spája všetky rómske skupiny, je jazyk. “Je podobný, ale nie rovnaký”. – dodala. “Spoločné máme aj to, že Rómovia milujú autá, hry. A čím sa líšime? “Nemáme rovnakú farbu pleti, Rómovia majú rôznu farbu pleti, majú aj iný štýl obliekania a venujú sa rôznym profesiám,” uzavrela. Julka z druhej skupiny dodala, že všetkých Rómov spája láska k hudbe a tancu, ale predovšetkým: “Spája nás Európa!” “Všetci žijeme a bývame v Európe, máme podobnú kultúru a rómske korene. Ale to, čo nás skutočne spája, je, že sme všetci Rómovia.”

A v tom sa zhodneme. Prvý deň letného workshopového tábora bol momentom vzájomného spoznávania sa a snahy nadviazať bližšie vzťahy. Prvý deň letného workshopového tábora bol momentom vzájomného spoznávania sa a snahy nadviazať užšie kontakty. Nikto nemusel hovoriť po anglicky ani sa snažiť o jazykovú správnosť, pretože komunikáciu uľahčovala rómčina vo svojich rôznych dialektoch. Večer hral na husliach Sinto Valentin z Poľska a na gitare ho sprevádzal Krystian zo Slovenska, zatiaľ čo zvyšok skupiny spieval piesne známe medzi Rómami z rôznych krajín, a aj tu fungovala komunikácia na najvyššej úrovni, hoci predtým neboli žiadne skúšky a všetci sa videli po prvýkrát.

Dvadsať ľudí, účastníkov letného workshopového tábora, si počas rôznych workshopových úloh vymenilo zaujímavé informácie o tradičných rómskych jedlách v rôznych krajinách, o tom, ako vyzerá deň v škole a aký je život na košickom sídlisku Lunik IX. Potom riešili kvízy o vedomostiach získaných počas workshopu, ktoré jednoznačne vyhrala skupina zo Slovenska. Chlapci pod vedením Antoina – ich trénera a mentora, a rozbili vedomostnú banku účastníkov a účastníčok letného tábora, keď obsadili prvé miesto.

Napriek mnohým a rôznorodým aktivitám si skupina našla čas aj na spoločnú hru. Na záver možno konštatovať, že účastníci workshopu sa najviac tešili z možnosti vzájomného spoznávania, integrácie, nových kontaktov a dobrej atmosféry. “Páči sa mi spoznávanie nových ľudí”, “Spoznávanie nových zvykov”, “Kamaráti radost”, “Priateľstvo”, “Učenie sa nových vecí a trávenie času s priateľmi”, “Poznávanie Rómov” , “Spoločné hry a aktivity” – to je len niekoľko odkazov od našej medzinárodnej skupiny.

Je zrejmé, že Rómov spája Európa, a najmä spoločná história, ktorá formuje ich súčasnú identitu. A hoci účasť na Medzinárodnom dni spomienky na rómsky holokaust a na historickom workshope bola pre väčšinu účastníkov aj smutnou skúsenosťou, čo sa objavilo aj v spätnej väzbe od skupiny, určite pocit spolupatričnosti, ktorý vzniká v tento výnimočný deň, dáva nádej na lepšiu spoločnú budúcnosť a predovšetkým na ďalší ročník letného workshopového tábora!

Agnieszka Caban