Zaproszenie do wielokulturowości

To wieloletni zróżnicowany projekt, w ramach którego zrealizowaliśmy ponad 500 warsztatów w
stołecznych szkołach i przedszkolach.
Warsztaty były poświęcone mniejszościom etnicznym i kulturowym mieszkającym w Warszawie. Do ich
prowadzenia zaprosiliśmy artystów i animatorów – przedstawicieli danych kultur. Były to warsztaty z
kultury arabskiej, afrykańskiej, brazylijskiej, bułgarskiej, czeczeńskiej, japońskiej, libańskiej,
meksykańskiej, ormiańskiej, palestyńskiej, romskiej, skandynawskiej, syryjskiej, tureckiej, tybetańskiej,
żydowskiej.
Jeździliśmy z nim po szkołach lub zapraszaliśmy na nie dzieci i młodzież wraz z nauczycielami do
różnych ośrodków kulturalno-edukacyjnych. Były to wprowadzenia ogólne w wybraną kulturę lub
poznanie tematów szczególnych, czasami trudnych, takich jak śmierć, duchowość, stosunek do
innowierców. Ich celem było zapoznanie uczestników z daną kulturą, jej przedstawicielami, zdobycie
wiedzy, która niszczy ignorancję i niechęć , ale także wspólna twórcza zabawa – warsztaty scalające
program.

Wieloletnie projekt „Zaproszenie do wielokulturowości” był realizowany dzięki dofinansowaniu Miasta
Stołecznego Warszawy: Biura Edukacji, Biura Kultury, Dzielnicy Włochy i Bemowa.