Simona Reichlová

Nezabudnuteľný zážitok pre rómsku mládež a dospelých z Českej republiky

Keď sme sa (nezisková organizácia Life together z Českej republiky, Ostrava) dozvedeli o možnosti zapojiť sa do projektu a nadviazať nové partnerstvo so skvelými ľuďmi z Poľska a Slovenska, neváhali sme ani chvíľu. Účasť na projekte nám umožnila poskytnúť rómskej mládeži z Ostravy nové skúsenosti a vedomosti. Podujatie obohatilo všetkých účastníkov, mládež aj dospelých (zástupcov z organizácie Life together). Podujatia sa zúčastnili mladí ľudia (prevažne stredoškoláci), ktorí majú potenciál pre svoj osobnostný rozvoj, raz sa z nich môžu stať rešpektovaní rómski lídri.

Na školách v Českej republike sa v hodinách dejepisu nehovorí o histórii Rómov. Existujú niektoré kultúrne a iné inštitúcie, kde možno získať informácie, ale vo všeobecnosti ľudia, vrátane mnohých rómskych detí a mládeže, vedia o histórii Rómov len málo. Druhá svetová vojna a všetky hrôzy spojené s ňou sa mladým ľuďom môžu zdať ako dávna minulosť, ale niekedy sa história môže opakovať, ak sa ľudstvo nedokáže poučiť z chýb.

V súčasnosti existuje napr. určité napätie medzi časťou rómskej komunity a ľuďmi z Ukrajiny v Českej republike. Príčin tohto faktu je viac, ale nebezpečné je, keď ľudia, ktorí môžu byť sami v ťažkej situácii, slepo sledujú, zdieľajú a kriticky neanalyzujú niektoré falošné správy, čo potom môže vyústiť napr. do spoločnej a zdieľanej nenávisti a frustrácie. Aj Hitler kedysi dokázal manipulovať a braiwashovať davy. Aj preto považujeme za veľmi dôležité posilňovať občiansku spoločnosť, dať najmä mladej generácii šancu rozšíriť si obzory, naučiť sa kriticky myslieť, vedieť zvážiť dôsledky takýchto činov. Aj podľa niektorých uznávaných rómskych osobností v Českej republike je pre túto komunitu veľmi dôležité mať silných rómskych lídrov, čo sa dá len ťažko dosiahnuť bez ich vlastného posilnenia, vzdelávania a informovanosti.

Sme presvedčení, že projekty, ako je tento, sú jedinečné v možnosti spojiť ľudí z vyšehradských krajín, čo je zriedka možné z národných zdrojov. Získali nielen množstvo informácií, ale mohli sa aj zoznámiť s novými ľuďmi, vypočuť si, aká je situácia Rómov v iných krajinách, s akými problémami sa stretávajú, ale aj aké výzvy sa môžu realizovať. Ľudia sa mohli dozvedieť o mnohých zaujímavých nápadoch, projektoch, ktoré môžu byť aplikovateľné aj u nás. Podujatie obohatilo nielen mladých ľudí, ale aj zamestnancov Života spolu, ktorí denne pracujú s rómskymi deťmi v Ostrave a počas tábora sa naučili nové a pre nich inšpiratívne spôsoby či metódy práce s Rómami. Ľudia mali možnosť dozvedieť sa niečo o sebe počas série zaujímavých, teambuildingových a iných aktivít. Hoci hovorili rôznymi jazykmi, všetci zdieľali spoločný spôsob vyjadrovania sa, svojich emócií, problémov či snov, a to prostredníctvom hudby alebo spevu. Veríme, že na tento týždeň nikdy nezabudnú a prinesie im do života nové perspektívy či sny.

We, as a NGO, also value and appreciate the newly build cooperation and networking of participating organizations. There were a lot of great ideas and plans for the future cooperation risen from many participants during the camp (e.g. art-based activites etc.), and we believe we will be able to strenghten and extend our cooperation when planning some new, innovative projects together, which will be beneficial for us all.

We would like to thank the Visegrad Fund for supporting this unique project and the Culture House Foundation for inviting us to the project and look forward to new challenges and collaborations.

Simona Reichlová, Life together NGO (Vzájemné soužití o.p.s.)