Rada programowa

Rada Programowa Fundacji Dom Kultury
porządek alfabetyczny

Agnieszka Caban: kulturoznawczyni, badaczka kultury mniejszości narodowych i etnicznych, specjalistka w zakresie wielokulturowości, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu historii, kultury Cyganów/Romów, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, i in. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne w 2014 roku). Autorka licznych artykułów, redaktorka książek i czasopism, m.in. Romowie – Przewodnik. Historia i kultura (2009), Romowie i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu (2014), Z życia Romni. Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy (2014). Autorka działu „Wielokulturowość” magazynu „Kultura Enter” (2008–2011) oraz „Kwartalnika romskiego” (2010–2015). Wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” ( 2009-2020). Kierownik oddziału Muzeum Dialogu Kultur w Muzeum Narodowym w Kielcach (2017–2019). Obecnie związana z Fundacją w Stronę Dialogu.

Tomasz Harasimowicz: terapeuta, coach, konsultant ds. uzależnień. Jest kierownikiem Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Monar i mediatorem przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. W latach 2010-2017 był przewodniczącym Forum Dialogu Społecznego. Jest członkiem Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Komitetu Rewitalizacji m.st. Warszawy, rady programowej miesięcznika “Remedium”. Był dziennikarzem radiowym w „Radiostacji"  i RDC. Jest współinicjatorem „zapisu antydyskryminacyjnego”, moderatorem strony www.pomocwarszawa.pl, autorem programów profilaktycznych, terapeutycznych, szkoleniowych dla studentów, pedagogów, samorządów, służb, instytucji.


Andrzej Grzymała-Kazłowski: politolog, od ponad 20 lat związany ze środowiskiem romskim. W latach 2001 – 2010 pracował w MSWiA, był m.in współautorem rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Niezależny ekspert i badacz problematyki romskiej, fundator prywatnego Muzeum Kultury Romów Warszawie.

Katarzyna Nawrocka: pedagog specjalny, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół przestępczości kobiet, problematyki penitencjarnej, wykonywania kary pozbawienia wolności przez kobiety oraz ich resocjalizacji. Autorka licznych artykułów, wydała monografię pt. „Ofiary losu i harpie. Kompetencje społeczne kobiet skazanych za zabójstwo”. Uczestniczy w konferencjach, seminariach oraz sympozjach naukowych. Prowadzi szkolenia dla pracowników Służby Więziennej z zakresu konstruowania programów resocjalizacyjnych i readaptacyjnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia ze skazanymi kobietami.

Leszek Wejcman: przewodniczący Rady Programowej, teolog, dziennikarz, autor filmów, copywriter. Twórca programu szkoleń komunikacyjnych lekcjapisania.pl. Pracował w Telewizji Polskiej w programie “Panorama”, w nc+ (Canal+Group). Prowadzi zajęcia blogowe eWkratke w więzieniu na Grochowie. Założyciel pisma społeczno-kulturalnego “W Kratkę”.

Katarzyna Witt: absolwentka Historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych Literatura dziecięca i młodzieżowa wobec wyzwań nowoczesności. Od kilku lat związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie programuje działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Autorka projektu dla nastolatków "Wejdź w Muzeum". Zajmuje się edukacją architektoniczną, artystyczną i kulturoznawczą. W ostatnim czasie rozwija swoje kompetencje w ramach działań wielokulturowych, prowadząc m.in. kongresy migracyjne dla dzieci.

Anna Zajenkowska: psycholożka, kieruje Zakładem Psychologii Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Posiada tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych (Wydział Psychologii, UW), studiowała psychologię także na Uniwersytecie Wiedeńskim. Ukończyła studia magisterskie w zakresie International Commerce na Uniwersytecie Korei oraz studium podyplomowym w zakresie bankowości Polskiej Akademii Nauk. Ma międzynarodowe doświadczenie w biznesie (Polska, Austria, Korea). Prowadzi warsztaty na rzecz szeroko rozumianej komunikacji międzykulturowej. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Certyfikat Analityka Grupowego. W Centrum Terapii Dialog prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową.