Kłodzka Roma 2021 – plener


Plenery organizowane przez Fundację Dom Kultury odwołują się do powojennej tradycji plenerów grupowych a jednocześnie przełamują jedną z ich niekorzystnych cech. Czerpią mianowicie z tradycji grupo-twórczych: tworząca prace warsztatowe grupa jednocześnie buduje (tworzy) wewnętrzne więzi; przełamując przy tym elitaryzm. W warsztatach biorą bowiem udział lokalni mieszkańcy, przyjezdni goście Festiwalu Kultury Romskiej „Kłodzka Roma” i specjaliści innych dziedzin prowadzący zajęcia w ramach festiwalu.

Obiektem malowanym przez uczestników było drzewo ulokowane w centrum terenu Art-Dworku. Obiekt goszczący w swoich podwojach Festiwal Kultury Romskiej „Kłodzka Roma 2021” położony jest w malowniczym zakątku, zwanym Brzozowie – dzielnicy Kudowy-Zdroju i na pograniczu z Czechami (Nachod). Nietrudno wśród wzgórz, odległych lasów i budowli znaleźć atrakcyjny pejzaż do namalowania. Jednak uwagę „plenerowiczów” przykuło rozłożyste drzewo. Symbolika drzewa jest wieloznaczna. Dla wielu ludów święte drzewo symbolizowało centrum świata, oś wokół której skupia się ziemia, pomost łączący trzy strefy życia człowieka: siły podziemne, strefę kosmiczną i życie na ziemi.

To drzewa są największymi producentami tlenu w atmosferze. Są też pokarmem wielu zwierząt, jednocześnie dając im schronienie. Ich korzenie zapobiegają erozji gleby, a materiał z którego się składają lub ich owoce, towarzyszą człowiekowi od zarania jego dziejów. Peter Wohlleben w „Sekretnym życiu drzew” opisał także ciekawostki z życia naszych nie-ludzkich sąsiadów: drzewa porozumiewają się ze sobą, z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów a także doświadczają wrażeń – mają uczucia i pamięć.

Wiele z tych znaczeń wyczytać możemy z powstałych podczas pleneru prac.

Plener – warsztaty malarskie prowadził artysta Krzysztof Gil. Krzysztof Gil (ur. 1987 r.) studiował grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra pod opieką profesora Piotra Panasiewicza oraz zrobił aneks w pracowni rysunku dr hab. Joanny Kaiser. W 2018 uzyskał tytuł doktora w macierzystej uczelni na podstawie instalacji i dysertacji „TAJSA – wczoraj i jutro”. Wykłada w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, instalacją, grafiką warsztatową, tworzy obiekty. Swoje prace prezentował w instytucjach i galeriach takich jak: European Roma Institute for Arts and Culture – ERIAC (Berlin); MWW (Wrocław); BWA Tarnów; Galeria Szara Kamienica (Kraków); BWA Wrocław; L’etrangere Gallery (Londyn); GGM (Gdańsk).

Monika Weychert


Róża Łakatosz

Adam Zdrowski

Monika Weychert

Monika Pięta Steciąg

Delfin Łakatosz

Beata Matusiak-Bulak

Agnieszka Caban

Urszula Meissner

Konrad Caban

fot. Małgorzata Brus