Wielokulturowe spotkania z duchami

Wielokulturowe spotkania z duchami

 

Fot. Małgorzata Brus

To projekt, odwołujący się z jednej strony do obecnego w popkulturze Halloweenu, popularnego wśród dzieci i młodzieży, a z drugiej do głębokich refleksji na temat przemijania, odchodzenia i radzenia sobie ze startą najbliższych w różnych kulturach. Halloween jest tylko wabikiem, pretekstem, by przejść w świat głębokich wartości.

Projekt odwoływał się do potrzeby edukacji wielokulturowej i miał na celu zapoznanie dzieci z warszawskich szkół z wierzeniami, tradycjami, obrzędowością związaną z życiem pozagrobowym  w różnych kulturach, których przedstawiciele mieszkają w Warszawie.

Zagadnienie edukacji wielokulturowej staje się pilnym zadaniem wychowawczym. Warszawa staje się społecznością wielokulturową. Przybywający tu imigranci wtapiają się ze swymi tradycjami i kulturą w naszą rzeczywistość. Ignorancja i nieznajomość kultur i zwyczajów przybyłych tu osób powodują postawy nietolerancji, zamknięcia, lekceważenia i pogardy, które objawiają się także wśród dzieci, jeśli nie wyniosły wzorców otwartości z domów.

Do uczestniczenia w „Wielokulturowych spotkaniach z duchami” zaprosiliśmy dzieci z warszawskich szkół podstawowych. Prelekcje o życiu pozagrobowym w kulturach poprowadzili przedstawiciele mniejszości kulturowych:

– kultura afrykańska – Mamadou Diouf z Senegalu

– kultura arabska – Adriana Palińska – Saadi i Samir Saadi z Tunezji

– kultura romska – Agnieszka Caban.

Prezentacje są były bogato ilustrowane muzycznie i graficznie, przekazywały solidną wiedzę i zachęcały do refleksji nad najpoważniejszymi sprawami w efektownej scenerii wielokulturowej i zaduszkowej.

Projekt został zrealizowany przez naszą Fundacje w 016 roku dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. Gościło nas Centrum Wielokulturowe.