W Kratkę 6.

Grafika, Małgorzata Jabłońska

„W Kratkę” to czasopismo tworzone przez kobiety odbywające karę więzienia w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie oraz artystki i artystów.

Unikatowy nieregularnik wydajemy od 2013 r. W tym roku przygotowujemy numer 6. we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistyczno-społecznym pod twórczym kierunkiem artystki Małgorzaty Jabłońskiej oraz Zakładem Karnym w Wołowie dzięki inicjatywie por. Iwonie Bawolskiej.

Zajęcia redakcyjne w więzieniu prowadzimy dzięki współpracy z ppor. Ewą Smolińską, wychowawczynią kulturalno-oświatową i rzeczniczką prasową Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie. Bierze w nich udział blisko 20 kobiet odbywających karę pozbawienia wolności na oddziałach zamkniętych, a także korespondencyjnie osadzone z innych oddziałów a nawet jednostek!


W Kratkę” nr 6. dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.