Sztuka w więzieniach

 

Pomysłodawczynią projektu i kuratorką wystawy była artystka Katia Shadkovska.

W ramach „Sztuki w więzieniach” zaprosiliśmy do współpracy 17 artystów, którzy pracowali ze skazanymi w 7 więzieniach w Polsce. Powstały świetne prace i bogata dokumentacja fotograficzna przedstawione na seminarium „Rola działań artystycznych i  edukacji kulturalnej w resocjalizacji osób skazanych” urządzonym we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. A także na wystawie „Sztuka w więzieniach”urządzonej w warszawskiej galerii lokal_30.

Projekt zrealizowaliśmy w 2015 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacje

Paweł Althamer, Rafał Żwirek,  Roman Stańczak „Ucieczka z więzienia”, warsztaty rzeźbiarskie, rzeźba „Renia”, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie, więzienie dla kobiet

Paulina Pałka Antoniewicz „Cielesność skazana”, warsztaty rzeźbiarskie, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie, więzienie dla kobiet

Jan Bajtlik „Mural”, warsztaty malowania murali na spacerniakach, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie, więzienie dla kobiet

Norbet Delman „Zajęcia sportowe”, warsztaty w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, więzienie dla kobiet

Zuzanna Janin „Pamięci skazańca Jerzego C.”, warsztaty historyczne, Areszt Śledczy w Warszawie – Mokotowie, więzienie dla mężczyzn

Oskar Kasperek, „Medale”, warsztaty medalierskie, Areszt Śledczy w Poznaniu, więzienie dla mężczyzn

Sebastian Krok, „Mural przy placu rekreacyjnym”, warsztaty malowania muralu, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie, więzienie dla mężczyzn

Jacek Markiewicz, „Największe marzenie”, warsztaty wideo, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie, Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu, więzienia dla kobiet

Aleka Polis (Aleksandra Polisiewicz), „Cela idealna”, warsztaty projektowania wnętrz, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie, więzienie dla kobiet

Reaktor – Laboratorium Rzeźby (Anna Zielińska, Przemek Pietrzak), warsztaty rzeźbiarskie, Zakład Karny w Potulicach, więzienie dla mężczyzn (odział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo)

Katia Shadkovska, Sandra Gałka „Wykłady i dyskusje o feminizmie”, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie, więzienie dla kobiet, Areszt Śledczy w Warszawie – Mokotowie, więzienie dla mężczyzn

Beata Sosnowska, „Jestem z zewnątrz”, warsztaty rysunku, komiksu, tworzenie artbooka, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie, więzienia dla kobiet

Joanna Synowiec, Stanisław Szumski, „Gadget Zin”, warsztaty zina, Zakłąd Karny nr 1 we Wrocławiu, więzienie dla mężczyzn

Jerzy Bogdan Szumczyk, Jan Szlaga, „Lisowczycy”, warsztaty intermedialne, Zakład Karny w Iławie, więzienie dla mężczyzn

Ewa Maria Śmigielska, „Medal”, warsztaty medalierskie, Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce, więzienie dla mężczyzn

Artur Żmijewski, „Audiobook z wierszami Czesława Miłosza z cyklu „Świat. Poema naiwne”, Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie, więzienie dla mężczyzn, Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu, więzienie dla kobiet

*

Małgorzata Brus: dokumentacja fotograficzna, zdjęcia do pracy Norberta Delmana „Zajęcia sportowe”.

Małgorzata Gurowska: projekt broszury, projekt plakatu do seminarium

Katia Shadkovska: tekst kuratorski i opracowanie broszury, kuratorowanie wystawy.

Justyna Domasłowska Szulc, Katia Shadkovska: wywiady z artystami

Agnieszka Rayzaher: organizacja wystawy w galerii lokal_30.

*

Wielkie podziękowania dla wszystkich osób uczestniczących w projekcie, w szczególności zaś Służby Więziennej:

płk Anny Osowskiej – Rembeckiej, Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więzienne w Warszawie,

płk Zbigniewa Królikowskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie,

mjr Haliny Lameckiej, Zastępczyni Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie

mł. chor. Bartosza Godlewskiego, wychowawcy kulturalno-oświatowemu w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie

mjr Arlety Pęconek, wówczas ekspertki z Biura Rzecznika Prasowego OISW w Warszawie, a dziś z Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Dziękujemy Wam za otwartość i wielkie wsparcie.

SEMINARIUM

ROLA DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH I EDUKACJI KULTURALNEJ W PROCESIE READAPTACJI SPOŁECZNEJ OSÓB SKAZANYCH

3 grudnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 15.00  w Świetlicy Centralnej Aresztu Śledczego Warszawa – Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37

Zintegrowane działania partycypacyjne

Wystawa prac powstałych w ramach projektu “Sztuka w więzieniach”, który nasza Fundacja zrealizowała w 2015 roku dzięki dofinansowaniu MKiDN.

W projekcie wzięło udział kilkunastu artystów, pracujących z osobami odbywającymi karę w siedmiu więzieniach w Polsce.

Efekty pracy można oglądać od 8 marca do 12 maja w galerii lokal_30 w Warszawie.

 

  Broszura informacyjna “Sztuka w więzieniach”

Autorami projektu są: M. Gurowska i M. Piekarski.