Roślinnicy

 

 

Piękny projekt oparty na warsztatach artystyczno-botanicznych prowadzony był na jesieni 2017
roku dla 20 chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. dr Grzegorza Maja
przy ul. Patriotów 90 w Warszawie.
Zaczynem naszych działań był projekt „Fikus” artystek – roślinniczek: Anny Siekierskiej,
Krystyny Jędrzejewskiej – Szmek, Pauliny Mirowskiej. Jego osią było symboliczne (i ponowne)
połączenie ludzi z roślinami poprzez działania artystyczne: z jednej strony niechciane,
wyrzucane rośliny doniczkowe i z drugiej młodzież, która żyje w ośrodku wychowawczym.
To połączenie stało się pretekstem do połączenia działań społecznych z interwencjami
artystycznymi: zaangażowanie młodzieży najpierw w opiekę nad kwiatami doniczkowymi,
następnie w warsztaty twórcze polegające na utworzeniu wspólnie z artystami rzeźby –
kwietnika, a na koniec utworzenie artystycznej publikacji będącej dokumentacją działań.
W ramach zajęć chłopcy zaprojektowali kwietnik, nauczyli się spawać (podziękowania dla
Zbigniewa Zacharjasiewicza z firmy Weldmag), robić zdjęcia aparatem analogowym, wykonali
ziny.
Na koniec urządziliśmy wystawę powstałych prac i dokumentacji w Świetlicy Matejki. Odwiedzili
ją wychowankowie trzehc stołecznych MOW-ów.
Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura interwencje.

Fot. Małgorzata Brus

Ziny: Anna Siekierska, Krystyna Jędrzejewska – Szmek, Paulina Mirowska