Projektowanie uniwersalne

„Projektowanie uniwersalne dla dzieci ze szkół Żoliborza” to cykl zajęć edukacyjnych, których osią jest spotkanie z osobą z niepełnosprawnością ruchową.

Rozmowa z animatorką Magdą Matusiak, ćwiczenia jazdy na wózku i pokonywania barier istniejących w codziennym otoczeniu dzieci – w szkole oraz performasne artystyczne podsumowujące zdobyte przez uczestników doświadczenia – do takiego programu zaprosiliśmy uczniów z żoliborskich szkół.

Celem jest otworzenie najmłodszych mieszkańców Dzielnicy Żoliborz na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz uwrażliwienie ich na kształtowanie przestrzeni miasta w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich ludzi, bez względu na ich ograniczenia.

Zajęcia trwają średnio 90 minut. Prowadzone są w świetlicach szkolnych.

Mają charakter praktyczny, składają się z dwóch części. Pierwsza to spotkanie i rozmowa z osobą z niepełnosprawnością ruchową, “wejście w jej buty”. Druga to zajęcia twórcze – performanse, które są pretekstem do spojrzenia na otoczenie z nowego punktu widzenia.

Projekt ma służyć zmianie optyki dzieci, spojrzenia przez nie na otoczenie pod kątem jego dostępności dla wszystkich.

Projektowanie uniwersalne musi (…) uchwycić różnorodność – nie tylko pod kątem wózków inwalidzkich, ale też wózków dla dzieci, osób starszych, osób z niepełnosprawnością wzroku (…). To znoszenie barier, celebrowanie różnorodności i zwrot w stronę drugiego człowieka!  – tak mówi o projekcie Kasia Witt, pomysłodawczyni  performansów.

Zajęcia zorganizowane przez Iwonę Matusiak prowadzą:

Magdalena Matusiak, studentka Politologii na Uniwersytecie Warszawskim, działaczka Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Katarzyna Witt, edukatorka, artystka, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Upowszechniania kultury.

„Projektowanie uniwersalne dla dzieci ze szkół Żoliborza” zostało sfinansowane ze środków  m.st. Warszawy – Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Żoliborz.

Projektowanie uniewersalne

Warsztaty projektowania uniwersalnego dla dzieci ze szkół podstawowych są odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby wychowawcze najmłodszego pokolenia. Uczymy dzieci empatii i nowego spojrzenia na otoczenie, tak by nikogo nie wykluczać.

Warsztaty prowadzą animatorka Magda Matusiak związana z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji i artystka Joanna Świerczyńska. Magda opowiada o życiu osoby z niepełnosprawnością ruchu. Dzieci zadają pytania, bardzo śmiałe, często dotykające bolesnych czy wstydliwych tematów. Magda na nie odpowiada. Dzieci uczą się jeździć na wózku. Pod okiem artystki próbują projektować szkoły, klasy, toalety, ulice dostępne dla wszystkich. Rysują dla Magdy laurki, żeby jej podziękować, śpiewają piosenki, są bardzo poruszone.
W ramach “Projektowania uniwersalnego dla dzieci” na przełomie 2018/19 roku przeprowadziliśmy 17 zajęć w świetlicach warszawskich szkół podstawowych. Cieszyły się wielkim zainteresowaniem dzieci i nauczycielek. Takie spotkania powinny być prowadzone co roku na godzinach wychowawczych.

“Projektowanie uniwersalne” dla dzieci zostało dofinansowane ze środków m.st. Warszawy, Biura Edukacji.