Paramisia/Bajka

Rys. Agnieszka Sadurska

Paramisia „Stworzenie świata” to film animowany dla dzieci oparty na utworze Jerzego Ficowskiego ze zbioru „Gałązka z drzewa Słońca”. Co odróżnia go od innych filmowych bajek? To, że animacje do niego wykonały własnoręcznie dzieci romskie.

W naszych warsztatach animacji prowadzonych przez artystkę, reżyserkę Agnieszkę Sadurską, wzięło udział sześcioro dzieci z Radomia. Dzieci najpierw dowiedziały się, czym jest animacja, jak się ją tworzy, jakie są przydatne aplikacje, które mogą używać w swoich smartfonach. Odpowiednio przygotowane, czytały na głos bajkę „Stworzenie świata”, a potem projektowały do niej scenografię, postaci i wykonały proste animacje, które wejdą do filmu. Dialogi zostały nagrane w romani i po polsku.

Opiekunami artystycznymi są Agnieszka Caban i Andrzej Grzymała-Kazłowski.

Bardzo dziękujemy za organizację Karolinie Kwiatkowskiej, Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu za udostępnienie sal i mediów oraz przede wszystkim Anastazji, Adamowi, Jonaszowi -Goranowi, Alanowi, Adrianowi, Milanowi i Laurze – naszym młodym twórcom za czynny udział, kreatywność i super pracę!

Język romski przekazywany i rozwijany jedynie w formie ustnej stanowi jednocześnie fundament kultury i mur obronny przed wpływem świata zewnętrznego. Jedną z pierwotnych i podstawowych form edukacji i socjalizacji dziecka romskiego w tradycji jest paramisia – bajka, przypowieść z morałem, puentą, odnosząca się do świata mitologicznego i magicznego, często żartobliwa w treści, zawsze niosąca przekaz wskazujący na wagę (często przewagę) romskich wartości – dzielności, odwagi, sprytu, solidarności, lojalności wobec najbliższych   – Andrzej Grzymała-Kazłowski.

Projekt jest sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, we współpracy z Fundacją im. Jerzego Ficowskiego, firmą Agimagine, Muzeum Kultury Romów w Warszawie, Centralną Radą Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i informacji dla Romów oraz Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.