Niepodległa w więzieniach

Co się działo w Polsce po odzyskaniu niepodległości? Kim byli kluczowi aktorzy życia społeczno-politycznego w Niepodległej? Jakie były najważniejsze wydarzenia nadające bieg polskiej historii współczesnej?

Wychodząc z założenia, że prawdziwy patriotyzm łączy się z rzetelną wiedzą, zdecydowaliśmy się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości przygotować atrakcyjny program edukacyjno-historyczny dla mężczyzn obywających karę więzienia w dwóch warszawskich Aresztach Śledczych, na Białołęce i Grochowie.

Panowie skazani bardzo interesują się historią. Wychodząc naprzeciw ich pasjom, przygotowaliśmy prezentację multimedialną, prelekcję, materiały edukacyjne, które w formie wydruków uczestnicy będą mogli wziąć ze sobą do celi oraz interaktywną grę podsumowującą. Gra będzie miała formę performansu, będzie narzędziem podsumowania zdobytej wiedzy i jej utrwalenia.

W ramach projektu „Niepodległa w więzieniach” poprowadzimy 8 zajęć dla przeszło 160 skazanych. Jego autorami są Marcin Prokop (prelekcja, prezentacja, wybór treści) i Małgorzata Brus (performans – gra). Projekt jest rozwijany na bieżąco w ścisłej współpracy z uczestnikami oraz wychowawcami kulturalno – oświatowymi z każdego zakładu penitencjarnego.

Projekt „Niepodległa w więzieniach” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.