Muzeum Kultury Romów w Warszawie

 Edycja Galerii Muzeum Kultury Romów w Warszawie w 2022 r.

Szanowni Państwo,
Po krótkiej przerwie prezentujemy kolejne obiekty – ikonografię z kolekcji Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 możemy Państwu prezentować artefakty związane z historią i tradycją Romów. Zbiór muzealny tworzy ponad 3000 obiektów, m.in. dokumenty historyczne, wśród których jest jeden z najstarszych zapisków dotyczących Romów w Europie – karta z hasłem „o Cyganach” z wydanej w 1574 r. w Bazylei Cosmographiae universalis libri III “Von dem Deutschen Land” Sebastiana Münstera, pruskie i austriackie XVIII-wieczne akty banicyjne, niemieckie dokumenty z okresu II WŚ oraz liczny zbiór fotografii z tego okresu. Kolekcje tworzy także zbiór malarstwa: prace artystów polskich, niemieckich, rumuńskich, czeskich, rosyjskich z końca XIX w. i początku XX w., prace współcześnie działających artystów romskich, liczne grafiki, druki, plakaty, karty pocztowe, fotografie, zbiór rzemiosła, biżuteria – klejnotami koronnymi kolekcji są wagonowe wozy wędrownych Romów z przełomu lat 50. i 60. XX w.
Zapraszamy Państwa do Galerii E-Drom.pl i na strony Muzeum Kultury Romów w Warszawie www.romuzeum.plMuzeum Kultury Romów w Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem wiedzy o historii i kulturze Romów. Działalność domeny www.romuzeum.pl
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030
2022 r.

 

 

 


 Edycja Galerii Muzeum Kultury Romów w Warszawie w 2021 r.

Szanowni Państwo,
Po kilkumiesięcznej przerwie kontynuujemy prezentacje zbiorów Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 możemy zaproponować Państwu wgląd do ikonografii będącej częścią unikalnego, największego pozostającego w rękach prywatnych – zbioru artefaktów związanych z historią i tradycją Romów.

W skład kolekcji wchodzi ponad 3000 obiektów, m.in. dokumenty historyczne, wśród których jest jeden z najstarszych zapisków dotyczących Romów w Europie – karta z hasłem „o Cyganach” z wydanej w 1574 r. w Bazylei Cosmographiae universalis libri III “Von dem Deutschen Land” Sebastiana Münstera, pruskie i austriackie XVIII-wieczne akty banicyjne, niemieckie dokumenty z okresu II WŚ oraz liczny zbiór fotografii z tego okresu. Kolekcje tworzy także zbiór malarstwa: prace artystów polskich, niemieckich, rumuńskich, czeskich, rosyjskich z końca XIX w. i początku XX w., prace współcześnie działających artystów romskich, liczne grafiki, litografie, druki, plakaty. Klejnotami koronnymi kolekcji są wagonowe wozy wędrownych Romów z przełomu lat 50. i 60. XX w.
Zapraszamy Państwa do Galerii E-Drom i na strony Muzeum Kultury Romów w Warszawie www.romuzeum.pl

2021 r.

 

 

 


Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na latach 2021 - 2030", edycja 2021.


 Edycja Galerii Muzeum Kultury Romów w Warszawie w 2020 r.

Galeria Muzeum Kultury Romów w Warszawie

Celem tego projektu jest pozytywna zmiana postrzegania Romów i propagowanie rzetelnej wiedzy o nich poprzez rozbudowę banku wiedzy o społeczności romskiej i jej kulturalnym i materialnym dziedzictwie. Zależy nam na rozwoju merytorycznym osób i instytucji pracujących z Romami, wzmocnieniu tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży romskiej oraz edukacji międzykulturowej społeczeństwa większościowego. W ramach działań opracowujemy i upowszechniamy w Internecie kolekcję Muzeum Kultury Romów w Warszawie i równolegle prowadzimy zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych oraz edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności warszawskich Romów. Nie są to jednorazowe i zamknięte w czasie aktywności, ale długofalowe działanie edukacyjne z grupą dzieci i młodzieży romskiej.

www.romuzeum.pl to wirtualna odsłona Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Strona internetowa prezentuje część zbiorów w układzie pięciu działów: Starodruki, Sztuka, Fotografia, Kultura materialna i rzemiosło oraz Biblioteka. W zakładkach „Aktualności” oraz „O muzeum”  znajdują się informacje o Romach w Polsce i Europie, ich kulturze, historii i życiu współczesnym.

Muzeum Kultury Romów w Warszawie działa na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu Muzeum. Założycielem i właścicielem Muzeum jest Andrzej Grzymała-Kazłowski, absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, związany ze środowiskiem romskim od ponad 20. lat. W latach 2001 – 2010 był głównym specjalistą do spraw romskiej mniejszości etnicznej w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji. Jest m.in. współautorem rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, odpowiadał za jego wdrożenie oraz koordynację na szczeblu centralnym, www.romuzeum.pl uruchomiona została w 2015 r. dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Projekt „Muzeum Kultury Romów w Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem wiedzy o kulturze i historii Romów.


www.romuzeum.pl realizowane jest dzięki sfinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Projekt jest współfinansowany ze środków dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”, edycja 2021


 

W kwietniu i maju 2019 roku Fundacja Dom Kultury we współpracy z Muzeum Kultury Romów w Warszawie zrealizowała cykl zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z 5 warszawskich szkół podstawowych. W zajęciach wzięło udział około 150 uczniów w wieku z klas III i IV. Celem zajęć było przybliżenie dzieciom wiedzy o Romach, ich historii, tradycjach, materialnym i kulturowym dziedzictwie, symbolach narodowych, wspólnym życiu we współczesnej Polsce i Europie. Zajęcia w formie prezentacji multimedialnej, opowieści oraz działań artystycznych w lekkiej formie prezentowały i akcentowały te elementy kultury romskiej, które świadczą o jej oryginalności, żywotności, atrakcyjności. Jak się okazało, dla uczestników było to pierwsze i jedyne takie spotkanie. Romowie, w zdecydowanej większości, rozpoznawalni są jedynie jako Cyganie, czasem niestety w pejoratywnych kontekstach.

Zdając sobie sprawę, że w pierwszej kolejności to dom i środowisko kształtuje oceny i postawy uczestników naszych warsztatów – dziś jeszcze dzieci,  konieczne jest już teraz  wprowadzenie do ich myślenia treści, które mogą stać się zaczynem samodzielnego konfrontowania, w oparciu o wiedzę, obiegowych opinii na temat Romów z rzeczywistością.

Na każde z pięciu wydarzeń składała się opowieść o życiu Romów i performans który prowadziła Małgorzata Brus. Uczestnicy w przestrzeni klasy tworzyli instalację – symboliczny tabor cygański składający się z wypełnionych przez nich barwnych kart z motywami romskimi. Każda z kart to była oddzielna opowieść, którą uczniowie uzupełniali rysunkami będącymi efektem zdobytej wiedzy na temat historii życia Romów. Dzieci zaplatały ze wstążek charakterystyczne dla kobiet cygańskich kolorowe warkocze, które umieszczały w utworzonej instalacji.

Dziękujemy Fundacji Edukacji Międzykulturowej za romskie kolorowanki.