Jame Roma (My, Romowie)

W ramach tego projektu dzieci romskie poznawały swoje dziedzictwo kulturowe. Przez prawie pół roku wspólnie z romskimi animatorami i artystami porządkowaliśmy wiedzę o romskim języku, imionach, legendach, zwyczajach, by na koniec zbudować prawdziwy, choć w wersji mini, tabor.

Wydarzenie „Nasz tabor”, przygotowane przez dzieci, prezentowało owoce ich pracy: legendę o ludzie Roma, księgę romskich imion i cygański wóz. Na wydarzenie do Centrum Wielokulturowego zaprosiliśmy uczniów z okolicznych praskich szkół podstawowych.

Tabor - ikona romskiej kultury, obiekt marzeń współczesnych małych Romów był pretekstem do zaprezentowania publiczności efektów pracy uczestników warsztatów, ich przemyśleń i działań. Pod okiem artystki Małgorzaty Brus zbudowaliśmy go na wzór oryginalnego zabytkowego wozu romskiego, będącego własnością Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego.
Prezentacji towarzyszyła prelekcja o historii i kulturze polskich Romów, miniwystawa zdjęć Małgorzaty Brus i klipy Janka Mioduchowskiego będące dokumentacją z projektu. A także poczęstunek cygańską herbatą z jabłkami, słodzoną landrynkami.

Projekt "Jame Roma" został zrealizowany przez Fundację Dom Kultury w 2017 roku dzięki sfinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Jego opiekunką merytoryczną była Agnieszka Caban