Patriotyczne czytanie

Fot. Małgorzata Brus

Jakie książki najbardziej lubią czytać panowie przebywający w więzieniach? Historyczne.

Zajęcia popularyzujące dobrą literaturę historyczną poprowadziliśmy w dwóch warszawskich więzieniach, w Areszcie na Grochowie i Białołęce w 2018 roku. Były to cykle według autorskiego programu Marcina Prokopa, młodego pasjonata historii, studenta Stosunków Międzynarodowych UKSW w Warszawie.

W obu więzieniach zrealizowaliśmy pięć spotkań. Książki, które przedstawiliśmy i do których lektury zaczęcaliśmy, zostały dobrane tak, aby nie znużyć “początkującego” czytelnika. Przedstawiana literatura była różnorodna i nie powtarzała jednego tematu. Były to książki historyczne, powieści, teksty polityczne, przedstawiające pełną gamę możliwych stylów tworzenia dzieł. Każdy z uczestników znalazł w nich temat dla siebie interesujący, przedstawiony w jasny i prosty sposób. Ponieważ nasza Fundacja przekazała omawiane pozycje oddziałowym bibliotekom, uczestnicy zajęć mogą oddać się ich indywidualnej lekturze w celach.

Projekt “Patriotyczne czytanie w Zakładach Karnych” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH