Sztuka i edukacja w więzieniach

Sztuka, kultura i edukacja to filary Fundacji Dom Kultury

Prowadzimy warsztaty artystyczne i edukacji kulturalnej dla młodzieży z ośrodków wychowawczych, więźniów, mniejszości etnicznych i kulturowych, dzieci ze środowisk z problemami, seniorów, a także wszystkich, którzy tego potrzebują. Aktywizuje kulturalnie, artystycznie, społecznie i zawodowo. Wyrównuje szanse w powszechnym dostępie do sztuki, kultury i edukacji. Ponieważ sztuka nie ocenia.

Działania w więzieniach prowadzimy od 2011 r.

Docieramy ze sztuką tam, gdzie nikt nie chce być

O naszych projektach realizowanych w więzieniach przeczytasz w poniższych odnośnikach:

Multikulturowe warsztaty w Areszcie
  • To pierwszy oficjalny projekt Fundacji Dom Kultury zrealizowany dla kobiet z więzienia na Grochowie w 2012 roku. Warsztaty poświęcone wielokulturowości obecnej w Polsce prowadzone były przez artystów, animatorów – przedstawicieli mniejszości kulturalnych, religijnych i etnicznych. Prowadziliśmy je jednocześnie na zamku i półotworku.
Sztuka na zamku
  • Projekt realizowany na oddziałach zamkniętych, w ramach których młodzi i wybitni artyści polscy o sławie międzynarodowej prowadzili warsztaty artystyczne dla osadzonych kobiet. Do projektu udało nam się pozyskać m.in. Pawła Althamera, Artura Żmijewskiego, grupę Reaktor – Laboratorium Rzeźby, Justynę Kabałę i wielu innych. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W Kratkę
  • Pismo tworzone przez osadzone, które piszą teksty i młodych artystów, którzy tworzą szatę graficzną.  Nieregularnik, wydawany na wysokim poziomie wydawniczym. Projekt realizowany na zasadach wolontariatu. Pisma dostępne w wersji elektronicznej na stronie www Fundacji.
Start z sukcesem
  • Cykl zajęć dla kobiet – matek osadzonych w Areszcie na Grochowie, przygotowujący je do powrotu na wolność i podjęcia pracy zawodowej. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Blog eWKratke
  • Pierwszy w Polsce blog osób osadzonych, bez dostępu do Internetu. Pracom redakcyjnym towarzyszą warsztaty edukacji kulturalnej, których zadaniem jest rozszerzenie horyzontów uczestniczek, nauka nowych mediów i podnoszenie kompetencji komunikacyjnych. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura na zamku
  • Całoroczne warsztaty edukacji kulturalnej, różnych dyscyplin, prowadzone na zasadach wolontariatu.
Filia Parku Rzeźby w Areszcie na Grochowie
  • W ramach VII edycji Parku Rzeźby otworzyliśmy jego filę – ewoluująca wystawę w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie. Projekt jest kontynuacją cyklu warsztatów artystycznych prowadzonych z więźniarkami na Grochowie od wielu lat. 

Realizacja wszystkich projektów jest możliwa dzięki otwartości Dyrekcji Aresztu Śledczego Warszawa Grochów i wsparciu pracowników SW w tej jednostce, w szczególności wychowawców kulturalno-oświatowych, a także wpłatom od darczyńców. 

Ty też możesz wesprzeć nasze działania i możesz pomóc!

Wpłać 23 zł na 28 1600 1462 1821 2325 1000 0001 lub klikając TEN LINK