Paramisia/Bajka

Paramisia/bajka “Stworzenie świata” – ten film powstał na bazie bajki Jerzego Ficowskiego z tomu “Gałązka drzewa słońce”.
Fundacja im. Jerzego Ficowskiego udzieliła zgody na nieodpłatne wykorzystanie tego utworu. Krystyna Markowska i zespół “Perła i Bracia”  nieodpłatnie przekazali muzykę, którą słyszycie w bajce. Projekty postaci i dekoracje do filmu utworzyli Anastazja, Laura, Adam, Adrianna, Alan, Jonasz-Goran, Milan pod opieką artystki Agi Sadurska AgImagine, która jest reżyserką, autorką scenariusza, animatorką i koproducentką filmu. Głosu narratorce użyczyła Agnieszka Caban.
Opieką merytoryczną projekt otoczyli Agnieszka Caban i Andrzej Grzymała-Kazłowski.
Warsztaty animacji zorganizowała Karolina Kwiatkowska i a ugościła nas Szkoła Podstawowa nr 23 w Radomiu.
 
 
Paramisia/fairytale “Creation of the world” – an animation that was based on a fairytale by Jerzy Ficowski from the book “Twig of the sun tree”.
Jerzy Ficowski’s Foundation gave us permission to use his work free of charge. Krystyna Markowska and the band “Perła i Bracia” gifted us the music for our animated movie. The animations for the clip were created by Anastazja, Laura, Adam, Adrianna, Alan, Jonasz – Goran, Milan under the supervision of an artist Agnieszka Sadurska (Agimagine) who is the director, an author of the script and the producer of the film. The narration was voiced by Agnieszka Caban. Andrzej Grzymała-Kazłowski and Agnieszka Caban took content-related care of the project. The animation workshops were organized by Karolina Kwiatkowska and were hosted by Primary School No. 23 in Radom.

Rys. Agnieszka Sadurska

Paramisia znaczy bajka

Paramisia „Stworzenie świata” to film animowany dla dzieci oparty na utworze Jerzego Ficowskiego ze zbioru „Gałązka z drzewa Słońca”. Co odróżnia go od innych filmowych bajek? To, że animacje do niego wykonały własnoręcznie dzieci romskie.

W naszych warsztatach animacji prowadzonych przez artystkę, reżyserkę Agnieszkę Sadurską, wzięło udział sześcioro dzieci z Radomia. Dzieci najpierw dowiedziały się, czym jest animacja, jak się ją tworzy, jakie są przydatne aplikacje, które mogą używać w swoich smartfonach. Odpowiednio przygotowane, czytały na głos bajkę „Stworzenie świata”, a potem projektowały do niej scenografię, postaci i wykonały proste animacje, które wejdą do filmu. Dialogi nagrane będą w romani i po polsku.

Opiekunami artystycznymi są Agnieszka Caban i Andrzej Grzymała-Kazłowski.

Bardzo dziękujemy za organizację Karolinie Kwiatkowskiej, Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu za udostępnienie sal i mediów oraz przede wszystkim Anastazji, Adamowi, Jonaszowi -Goranowi, Alanowi, Adrianowi, Milanowi i Laurze – naszym młodym twórcom za czynny udział, kreatywność i super pracę!

Język romski przekazywany i rozwijany jedynie w formie ustnej stanowi jednocześnie fundament kultury i mur obronny przed wpływem świata zewnętrznego. Jedną z pierwotnych i podstawowych form edukacji i socjalizacji dziecka romskiego w tradycji jest paramisia – bajka, przypowieść z morałem, puentą, odnosząca się do świata mitologicznego i magicznego, często żartobliwa w treści, zawsze niosąca przekaz wskazujący na wagę (często przewagę) romskich wartości – dzielności, odwagi, sprytu, solidarności, lojalności wobec najbliższych   – Andrzej Grzymała-Kazłowski.

Fot. Małgorzata Brus


Projekt jest sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, we współpracy z Fundacją im. Jerzego Ficowskiego, firmą Agimagine, Muzeum Kultury Romów w Warszawie, Centralną Radą Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i informacji dla Romów oraz Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.