Paramisia/Bajka

Rys. Agnieszka Sadurska

Rozpoczynamy realizację projektu pt. „Paramisia/Bajka”. W jego ramach powstanie film animowany oparty na utworze „Stworzenie świata” autorstwa Jerzego Ficowskiego z tomu „Gałązka z drzewa słońca”.

W filmie zostaną wykorzystane animacje plastyczne utworzone przez grupę 6 dzieci romskich z Radomia w ramach dwóch – trzech warsztatów plastycznych poprowadzonych przez artystkę i twórczynię filmów animowanych Agnieszkę Sadurską.

Projekt jest sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, we współpracy z Fundacją Jerzego Ficowskiego i Centralną Radą Romów.